Forskningsaktiviteter på Sclerosehospitalerne

Det er del af Sclerosehospitalernes mission, at bedrive forskning inden for rehabilitering af mennesker med sclerose. Dette sker på flere måder.

Først og fremmest er Sclerosehospitalerne aktive med egne forskningsprojekter, der præsenteres på nationale og internationale konferencer. Dernæst tilrettelægges forskningen, med afsæt i relevante sclerosespecifikke og rehabiliteringsfaglige indsatsområder, i et samarbejde med medarbejdere og patienter, med det formål at udvikle og understøtte en meningsfuld og evidensbaseret praksis. Endelig deltager Sclerosehospitalerne i danske såvel som internationale MS forskningsnetværk, fx i form af en række større multicenterstudier (Dalgas et al. 2018; Leone et al. 2016; Hvid et al. 2020).

Her på siden kan du læse mere om forskerne på Sclerosehospitalerne, vores igangværende forskningsprojekter samt resultater fra egne projekter.

Patientinddragelse i forskning

På Sclerosehospitalerne tror vi på, at den bedste forskning er den der er relevant for feltet og skaber værdi for patienterne. Derfor inddrages patientrepræsentanter altid i forskningsprojekterne i forskellige dele af forskningsprocessen, fx ved ide-skabelsen, fortolkning af data eller udbredelsen af resultaterne.

Forskningsenheden ønsker, at arbejde systematisk med patientinddragelse i forskning og har derfor opstillet følgende mål:

  • at forskning initieret af Sclerosehospitalerne skal være meningsfuld og til gavn for mennesker med MS
  • at mennesker med MS altid inddrages i forskningsprocessen
  • at være tydelige og åbne omkring patientinvolvering i forskning