Sclerosehospitalerne inddrager pårørende i rehabiliteringen på flere forskellige måder.

Behandlingen på Sclerosehospitalerne tager sigte på, at den enkelte får så godt et hverdagsliv som muligt med de ressourcer og udfordringer, denne har. Andre mennesker er ofte en uadskillelig del af hverdagslivet. Det gælder ikke mindst ægtefæller og samlevere, børn, forældre og andre nære familiemedlemmer, tætte venner m.fl.

Er du pårørende til et menneske med sclerose, gør du dig sikkert mange tanker og overvejelser over, at sclerosen er kommet ind i jeres liv og måske i nogle tilfælde også har givet dig ansvaret for flere praktiske opgaver i hverdagen. Måske savner du viden om sygdommen og strategier til at håndtere livet med den. Det kan også være, du har brug for råd og vejledning om, hvordan du kan være en god pårørende, samtidig med at du tilgodeser dine egne behov og hverdagens mange andre opgaver.

På Sclerosehospitalerne vil vi gerne inddrage dig, der er pårørende til en patient, der er henvist til et forløb hos os. Under forudsætning af din nærtståendes samtykke til det, kan du blive inddraget på flere måder:

  • Du kan deltage på indlæggelsesdagen, hvor de første samtaler om mål og forventninger finder sted
  • Du kan deltage i evalueringsmøder, der afholdes undervejs eller til slut i forløbet
  • Du kan deltage i et særligt tilrettelagt pårørendeprogram på udskrivelsesdagen, hvor du får indblik i, hvad forløbet har indeholdt, og hvordan du kan støtte din nærtstående i at nå sine mål i hverdagen fremover
  • Du kan deltage i den opfølgning, vi tilbyder efter indlæggelsen.

Vær dog opmærksom på, at pårørende skal være minimum 18 år for at tage aktivt del i et forløb på Sclerosehospitalerne.

Børn under 18 år er velkomne på Sclerosehospitalerne om aftenen eller i weekenden, men de vil ikke kunne deltage i den indlagtes forløb.

Forløb

Læs mere om vores tilbud

På Sclerosehospitalerne har vi flere forskellige tilbud til mennesker med sclerose. Gennem en visitation finder vi sammen det bedste tilbud.

Se alle tilbud