Vi bliver af og til spurgt, om der er noget, vi ønsker os. Bag spørgsmålet er der et varmt ønske om at hjælpe os med ting, som vi ellers ikke ville have råd til at anskaffe.

Vi modtager enhver gave med taknemmelighed

På Sclerosehospitalerne behandler vi årligt cirka 2.000 mennesker. Selv om vi gør alt, hvad vi kan for at passe godt på vores ting og penge, så er der et stort slid, og vores driftsbudget rækker ikke til at købe nyt, erstatte eller opdatere så meget og så hurtigt, som vi kunne ønske.

Enhver gave kommer patienterne til gavn og glæde – direkte i form af gavens brugsværdi og indirekte, fordi vi så kan anvende driftsbudgettet til løn, mad, efter- og videreuddannelse af medarbejderne og alle de andre vigtige formål et højt specialiseret rehabiliteringssted har.

Ønske du at give Sclerosehospitalerne en gave eller donation?

Du er meget velkommen til at kontakte os med henblik på at give en gave eller en donation. Du har også mulighed for at indsætte et beløb direkte på konto 4440 4440490387. Hvis du udelukkende foretager en bankoverførsel, må du meget gerne angive, hvem du er, og om du har særlige ønsker til, hvad beløbet skal gå til.