Patient- pårørenderådet er “patienternes stemme” i forhold der har betydning for hospitalernes tilbud til patienterne samt forhold omkring drift og udvikling.

Patient- pårørenderådets repræsentanter vælges mellem hospitalernes patienter de sidste fem år. Det er en betingelse, at Patient- pårørenderådets medlemmer selv har været indlagt på et af hospitalerne inden for de sidste fem år.

Patient-pårørenderådets formål

Patient- pårørenderådet arbejder for at fremme et positivt samarbejde mellem hospitalernes ledelse, medarbejderem patienter og pårørende. Patient- pårørenderådet informeres og er med til at drøfte alle forhold af betydning for hospitalernes tilbud til patienterne samt forhold omkring behandlingstilbud, udvikling og forskning. Patient- pårørenderådet sætter også selv emner på dagsordenen.

Patient- pårørenderådet mødes fire gange årligt.

Patient- pårørenderådets medlemmer deltager i Sclerosehospitalernes dialogmøder, som er det sted, hvor indlagte patienter sammen med Hospitalsdirektøren eller en ledelsesrepræsentant drøfter patienternes oplevelse af deres behandling samt ønsker og forventninger til fremtiden. Herudover har foretager Patient- pårørenderådet løbende elektroniske patienttilfredshedsmålinger.

Medlemmerne af Patient- pårørenderådet har et godt indblik i Sclerosehospitalernes virke og er med til at arbejde for, at patienter nu og i fremtiden kan blive ved at få den nyeste og mest specialiserede behandling og rehabilitering, der er udviklet på scleroseområdet.

Patient- pårørenderådets stemme bliver også hørt via deres deltagelse, når Hospitalernes bestyrelse mødes og i Scleroseforeningens Sundhedspolitiske udvalg.

Patient-pårørenderådet

Repræsentanter

 • Formand Jacob Kjeldgaard – Region Midtjylland
 • Heidi Mortensen – Region Syddanmark
 • Anja Ritter Nielsen – Region Nordjylland
 • Thomas Pedersen – Region Hovedstaden

Pårørende

 • Sune Reippurt Glesner, barn af scleroseramt, Syddanmark
 • Jytte Westphal, partner, Syddanmark
 • Anni Hansen, forælder, Syddanmark
 • Thomas Hansen, partner, Syddanmark

Suppleanter

 • Camilla M. M. Wilson, Midtjylland
 • Dennis Ross, Syddanmark
 • Rainer Volkmann, partner, Syddanmark
 • Anette Bach, Hovedstaden
 • Christine Rytter Mikkelsen, Nordjylland

Henvendelse til Patient-pårørenderådet kan ske på patientpaaroerenderaad@sclerosehospital.dk

Download forretningsorden og funktionsbeskrivelse: