Du skal regne med, at der vil være ventetid på at få et behandlingsforløb på Sclerosehospitalerne. Ventetiden afhænger af den aktuelle venteliste og af de forskellige forløb, du som patient kan få tilbudt, alt efter om du er nydiagnosticeret, har været indlagt før, har et akut behov for intensiv rehabilitering eller har brug for et andet tilbud end en indlæggelse.

Første gang du indlægges på Sclerosehospitalet, bestræber vi os på at tilbyde dig indlæggelse inden for seks måneder, efter din henvisning er modtaget. Ved vores andre forløb kan ventetiden være længere.

Vurderer vi, at din situation kræver en hurtig indsats, kan visitationen vælge at fremskynde din indlæggelse. En fremskyndet indlæggelse betyder, at du vil blive indlagt inden for ca. tre måneder, efter din henvisning er modtaget.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ventetider eller andet vedrørende din indlæggelse, er du velkommen til at ringe til os mandag til torsdag mellem 13.00 og 14.30 på telefon 78 41 25 85.

Sammen kan vi holde ventelisterne nede

Sclerose opleves og udvikler sig forskelligt fra patient til patient. Derfor vil behovet for rehabilitering også være forskelligt fra patient til patient. For at vi sammen kan holde ventelisterne nede, henstiller vi til, at du først beder din læge om en eventuel genhenvisning til Sclerosehospitalene, når du og lægen vurderer, at der er et nyt behov for en ny intensiv rehabiliteringsindsats på specialiseret niveau.

Sclerosehospitalet i Haslev har flere sengepladser, og ventetiden på en indlæggelse er derfor kortere på Sclerosehospitalet i Haslev end på Sclerosehospitalet i Ry. Derfor opfordrer vi patienter fra Fyn og Jylland til også at overveje indlæggelse på Sclerosehospitalet i Haslev. Det vil afkorte ventetiden på en indlæggelse for dig, der kommer fra Fyn eller Jylland, og samtidig vil det være med til at holde ventelisterne nede.