Vi gør os umage med, at du får en god start på din indlæggelse.

For os er en god start, at du på indlæggelsesdagen føler dig velkommen og taget godt imod, når du mødes af din personlige kontaktperson og af et oplagt behandlerteam, som er velforberedt og klar til at gå i gang med dit personlige rehabiliteringsforløb.

En god start er også, at vi sammen sørger for, at dit rehabiliteringsforløb nøje matcher dine behov, ønsker og ressourcer. Derfor har vi reserveret de to første dage af din indlæggelse til undersøgelser, hvor de forskellige fagpersoner i dit behandlerteam afklarer dit rehabiliteringsbehov nærmere, og hvor du sammen med din kontaktperson får identificeret, hvilke målsætninger der er de vigtigste at arbejde med for dig.

En god start

Når du ankommer på indlæggelsesdagen, vil du blive taget imod af din kontaktperson, der er din faste samarbejds- og sparringspartner gennem hele dit forløb. Din kontaktperson vil hjælpe dig med at blive installeret på dit værelse, vise dig rundt og sørge for, at du falder godt til. I løbet af den første og anden indlæggelsesdag vil du møde hele dit behandlerteam, der kan være sammensat af forskellige faggrupper – ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejefaglig person, psykolog m.m. – alt efter netop dit rehabiliteringsbehov.

Du vil få foretaget relevante undersøgelser af de forskellige behandlere, og sammen med din kontaktperson vil du i løbet af de første dage få afklaret, hvad din målsætning for dit personlige rehabiliteringsforløb skal indeholde. Målsætningsarbejdet er en tidskrævende proces, men er afgørende for, at du får en god start med realistiske og meningsfulde mål for din indlæggelse. Undervejs gennem dit forløb sørger din kontaktperson for at koordinere de forskellige indsatser og aktiviteter i tæt samarbejde med dig og dit behandlerteam.

Den første uge

Efter de første to indlæggelsesdage, der fortrinsvis vil bestå i udredende undersøgelser og afklaring af målsætningerne for dit forløb, vil du gå i gang med din personlige rehabilitering sammen med dit behandlerteam, som er en gruppe af behandlere med forskellige relevante faglige ekspertiser i forhold til din situation. Din personlige rehabilitering vil altid foregå under hensyn til dine behov, ønsker og ressourcer.

Samspillet mellem dine behandleres faglige viden og erfaring og din unikke viden om dig selv, din sygdom og dine ressourcer er afgørende for, at du får det bedst mulige udbytte af din indlæggelse.

Dit program

Allerede på indlæggelsesdagen vil du få udleveret dit program for de første dage. Du kan enten få dit program elektronisk via vores særlige forløbsapp eller få det udprintet, hvis du hellere vil have det. Programmet tilpasses løbende efter dine ønsker og behov og afspejler nøje de rehabiliteringsområder, som du sammen med din kontaktperson vælger at fokusere på og arbejde målrettet med.

Forløbsapp

Sclerosehospitalerne anvender en elektronisk forløbsguide, som hjælper dig til et bedre overblik både før, under og efter indlæggelsen. Forløbsguiden downloades som en app på din telefon eller din tablet, og den giver dig mulighed for at kommunikere med dit behandlerteam.