Indholdet i dit ugeprogram afspejler det, du sammen med din kontaktperson har besluttet, at du skal arbejde med under din indlæggelse.

Dit ugeprogram er et elektronisk skema, der for hver dag angiver, hvilke behandlinger og aktiviteter du skal deltage i, og hvilke øvrige aftaler der er indgået.

Ugeprogrammet kan tilgås via forløbsprogramappen EMENTO, som du installerer på din telefon eller tablet. Er det nødvendigt for dig, kan du også få ugeprogrammet i printet udgave.

Et samlet overblik

Du får dit ugeprogram udleveret for én uge ad gangen. Hver uge evaluerer du dit forløb med din kontaktperson, og sammen afgør I, om der skal justeres i næste uges program.

Af ugeprogrammet fremgår tid og sted for dine planlagte aftaler. Eksempler på aftaler kan være:

  • Individuel behandling
  • Holdtræning
  • Deltagelse i gruppebaserede undervisningsforløb
  • Patientundervisninger
  • Samtaler med neurolog, diætist, psykolog, socialrådgiver
  • Samtaler med din kontaktperson
  • Aktiviteter inden- og udendørs eller på dit værelse
  • Pauser, måltider, aftenarrangementer

Programmet tager højde for dine behov og mål

Det er vigtigt, at de behandlinger, du deltager i, giver mening for dig, og at du er motiveret for at deltage i programmet.

Det kan ske, at du undervejs i dit forløb bliver i tvivl om, hvordan en behandling eller aktivitet i dit ugeprogram hænger sammen med dine behov, ønsker og mål. Hvis eller når det sker, er du altid velkommen til at henvende dig til din kontaktperson eller den pågældende behandler og spørge ind til formålet med behandlingen/aktiviteten.