Gå til hovedindhold

Patient- pårørenderåd

Kort fortalt

Sclerosehospitalernes bestyrelse har for mange år siden etableret et Patient- pårørenderåd. Patient- pårørenderådet arbejder for at fremme et positivt samarbejde mellem hospitalernes ledelse, medarbejdere, patienter og pårørende.

Medlemmer af Patient- pårørenderådet skal have været indlagt på et af Sclerosehospitalerne indenfor de sidste 5 år.

Læs mere i Patient- pårørenderådets forretningsorden

 

Patient- pårørenderådet er patienternes stemme

Patient- pårørenderådet er "patienternes stemme" i forhold der har betydning for hospitalernes tilbud til patienterne samt forhold omkring drift og udvikling.

Patient- pårørenderådets repræsentanter vælges mellem hospitalernes patienter de sidste fem år. Det er en betingelse, at Patient- pårørenderådets medlemmer selv har været indlagt på et af hospitalerne inden for de sidste fem år.

Patient- pårørenderådets formål

Patient- pårørenderådet arbejder for at fremme et positivt samarbejde mellem hospitalernes ledelse, medarbejderem patienter og pårørende. Patient- pårørenderådet informeres og er med til at drøfte alle forhold af betydning for hospitalernes tilbud til patienterne samt forhold omkring drift og udvikling. Patient- pårørenderådet sætter også selv emner på dagsordenen.

Patient- pårørenderådet mødes fire gange årligt.

Patient- pårørenderådets medlemmer deltager i Sclerosehospitalernes dialogmøder, som er det sted, hvor indlagte patienter sammen med Hospitalsdirektøren eller en ledelsesrepræsentant drøfter patienternes oplevelse af Hospitalernes tilbud, ønsker og forventninger til fremtiden.

Medlemmerne af Patient- pårørenderådet har et godt indblik i Hospitalernes virke og er med til at arbejde for, at patienter nu og i fremtiden kan blive ved at få den nyeste og mest specialiserede behandling og rehabilitering, der er udviklet på scleroseområdet.
Patient- pårørenderådets stemme bliver også hørt via deres deltagelse, når Hospitalernes bestyrelse mødes og i Scleroseforeningens Sundhedspolitiske udvalg.

Patient- pårørenderådet 2022

Repræsentanter

 • Formand Jette Schwartz - Region Sjælland
 • Heidi Mortensen - Region Syddanmark
 • Jacob Kjeldgaard - Region Midtjylland
 • Anja Ritter Nielsen - Region Nordjylland
 • Thomas Pedersen - Region Hovedstaden

Pårørende

 • Kim Strauss -mand, Midtjylland
 • Sune Reippurt Glesner -barn af scleroseramt, Syddanmark
 • Jytte Westphal -hustru, Syddanmark
 • Anni Hansen -forælder, Syddanmark

Suppleanter

 • Camilla M. M. Wilson, Midtjylland
 • Dennis Ross, Syddanmark  
 • Anette Bach, Hovedstaden
 • Peter Ellegaard, Nordjylland 


Henvendelse til Patient- pårørenderådet kan ske via

patientpaaroerenderaad@sclerosehospital.dk