Gads Forlag, har udgivet ny bog, hvor to ergoterapeuter fra Sclerosehospitalerne har bidraget med et kapitel, som omhandler hvordan Sclerosehospitalerne anvender craft-aktiviteter som sundhedsfremme.

“Vi har gennem to cases vist, hvordan forskellige craft-aktiviteter konkret kan gradueres og hvilke sundhedsfremmende effekter, de har givet de 2 patienter. Patienten i den ene case deltager i et craft-gruppeforløb, og den anden patient laver craft-aktiviteter som en individuel indsats. Begge patienter opnåede ro og fordybelse ved at lave craft-aktiviteterne, og begge patienter har efterfølgende overført de gode erfaringer med at lave craft-aktiviteter til deres hverdag,” udtaler forfatterne Ulla og Hellemai fra Sclerosehospitalerne

Læs mere om bogen her