Hvem kan komme i betragtning til et individuelt legat?

  • Kun personer med sclerose.
  • Kun personer, der kan fremvise dansk årsopgørelse.
  • Kun ansøgere med en samlet skattepligtig husstandsindkomst på under 250.000 kroner for enlige og 430.000 kroner for gifte eller samboende. Denne indtægtsgrænse for modtagelse af legat forhøjes med 16.000 kroner for hvert barn (0-18 år), der er i husstanden. 
  • Kun ansøgere der ikke har en nævneværdig likvid formue.

Du kan søge det individuelle legat hvert andet år. Legatet er et mindre beløb og skal kunne være med til at gøre en forskel og give en lettelse i den enkeltes livssituation.