KV Fondens hovedformål er at yde støtte til forskellige sociale formål, da det lå stifterne af Fonden meget på sinde at yde personlig støtte til personer i social nød. Fonden uddeler støtte til blinde og svagsynede, døve, bevægelseshæmmede og andre handicappede. KV Fonden uddeler som udgangspunkt legater på 15.000 kroner til hver ansøgning, der imødekommes inden for sociale formål.

Sådan søger du legatet

Ansøgning om et legat sker ved at udfylde et ansøgningsskema og uploade seneste årsopgørelse fra Skat samt lægeerklæring på KV Fondens hjemmeside på linket ”SØG OM STØTTE” senest 30. september 2024.

Der tilgår alle ansøgere meddelelse om, hvorvidt en ansøgning imødekommes eller ej i løbet af november/december 2024, og legatet udbetales i løbet af december 2024.

KV Fondens persondatapolitik fremgår af Fondens hjemmeside.

Bemærk, at legatet er eksternt og ikke uddeles af Scleoseforeningen. Scleroseforeningen kan derfor heller ikke svare på spørgsmål om legatet og henviser i stedet til KV Fonden.