Kære brevkasse

I 2004 fik jeg konstateret sclerose. Igennem det sidste 1/2 år har jeg ved blodprøvetagning haft forhøjede værdier af leukocytter;B på mellem 11-12 og neutrofilocytter;B på mellem 8-9. Min læge kan ikke finde årsagen. Kan disse stigninger have noget med min sclerose at gøre?

Jeg har gennem de sidste måneder indimellem haft kraftige, brændende smerter i fødder og skinneben og kan ikke holde ud at have sko på. Jeg har forstået, at det kan være pga. sclerosen eller på grund af nervebetændelse. Men jeg har ikke forstået forskellen på de to lidelser. Og heller ikke forstået, hvorfor sclerosen kan give den slags for mig nye smerter? Og er der noget, der kan gøres ved henholdsvis den ene og anden lidelse?

Svar fra lægen

Sclerose giver ikke anledning til stigning i blodets leukocytter (hvide blodceller) og heller ikke i undergruppen af neutrofile hvide blodceller. Sædvanligvis vil infektion være årsagen til forhøjede leukocytter og neutrofile. Visse typer af sclerosemedicin kan også give stigning i blodets leukocytter, men jeg kan ikke se, om du er i behandling.

Smerterne du omtaler, kan komme som følge af sclerose og lyder helt karakteristiske. Disse smerter kaldes nervesmerter eller sclerosesmerter. Sclerosesmerter opstår på grund af en fejlfortolkning af normale føleimpulser, eller ved dannelse af unormale smerteimpulser i central-nervesystemet (hjerne og rygmarv). Nogle former for sclerosesmerter føles på hudoverfladen og er konstante, svidende eller brændende. Andre føles dybe og borende eller kommer i skarpe jag af sekunders varighed.

Nervesmerter kan også komme som følge af nervebetændelse (neuropati), hvilket er en helt anden sygdom og rammer de perifere nerver (nervebaner forløbende udenfor central-nervesystemet). Der er ikke et sammenfald mellem sygdommene sclerose og neuropati og der er ikke grund til at tro, at du skulle fejle begge dele.

De bedste lægemidler til at behandle sclerosesmerter, er stoffer der tidligere er brugt mod depression, men nu har vigtig anvendelse mod nervesmerter og bruges i stort omfang i neurologiske klinikker og smerteklinikker. De hyppigst anvende præparater er amitriptylin eller imipramin, men ofte bruges også duloxetin. Endvidere bruges lægemidler man normalt bruger til behandling af epilepsi, oxcarbazepin, carbamazepin, gabapentin, lamotrigen eller pregabalin. Endelig skal nævnes cannabis medicin, dronabinol, der formentlig kan bruges til at behandle alle typer af nervesmerter. Du skal snakke med din scleroselæge om, hvad der er den bedste behandling for dig.

Overlæge Morten Blinkenberg

Morten Blinkenberg

Speciallæge i neurologi

Morten Blinkenberg er speciallæge i Neurologi, Ph.D. Overlæge på Neurologisk afdeling, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet.

Associeret seniorforsker ved Neurobiologisk forskningsenhed, Rigshospitalet. Forskningsmæssige interesseområder omhandler primært sclerose og billeddannelse, specielt PET og MR scanning.

Arbejder endvidere med klinisk medicinafprøvning hos patienter med multipel sclerose i Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Morten Blinkenberg er tildelt Mogens Fog-prisen for forskningsindsats indenfor sclerose.

Brevkasse

Vi svarer på dine spørgsmål

Vores eksperter sidder klar til at svare på dine spørgsmål om sclerose.
Stil dit spørgsmål
Kvinde sidder over for en socialrådgiver i samtale.