Kære brevkasse

Jeg oplevede i 2018 føleforstyrrelser i venstre side af ansigtet, samt dobbeltsyn og er derfor under udredning for MS. Jeg har en plak, fundet på MR-scanning. Intet nyt på de tre/fire følgende kontrolscanninger, foruden konstateret aftagende opladning i eksisterende ene plak. Seneste kontrol var august 2021. Ingen oligokonale bånd i lumbalpunkturen.

I starten sagde pågældende læge, at der ikke var overensstemmelse mellem plak og symptom. Dette revurderede han dog, og efter konference blev det tolket som en mulig/sandsynlig sammenhæng. Ved kontrol i 2020 sagde lægen, at såfremt der ikke var nyt på scanningen sidste år, ville de afslutte mit forløb. Det var derfor det jeg forventede ved opfølgende samtale i september. Her blev jeg fortalt, at de mod forventning, ikke afslutter forløbet og fortsætter med årlig kontrol.

Det er i og for sig betryggende, at de vil følge mig. Jeg er ikke begyndt med medicinering på baggrund af CIS. Lægen rådede hverken til det ene eller det andet. Jeg er derfor forvirret omkring, hvorvidt det kunne være gavnligt for mig at kontakte dem vedrørende medicinering, eller om det er fordelagtigt at vente, da jeg ikke har oplevet yderligere symptomer eller attakker? Som udgangspunkt undgår jeg medicin, hvor jeg kan. Jeg får 30 mikrogram D-vitamin dagligt, via min multivitamin og via kalk-tilskud. Hvor mange mikrogram bør jeg tage?

Svar

Hvis man har haft et enkelt attak typisk for MS, og MR viser typiske forandringer/plaks i central-nervesystemet kaldes det et klinisk isoleret syndrom, forkortet – CIS.

Hvis rygmarvsvæsken viser tegn på MS (oligoklonale bånd) eller der på MR er kontrastopladning i nogle af de typiske forandringer ved CIS, kan MS diagnosen stilles efter et enkelt attak og en enkelt MR skanning + rygmarvsvæskeundersøgelse.

Du er i den situation, at du kun har haft et attak, at der kun er et enkelt plak på din skanning, der lader op efter kontrast, og rygmarvsvæsken er positiv for oligoklonale bånd. I den situation kan man ikke påvise, at du har en sygdom, der er spredt i central-nervesystemet, hvilket er et krav for at stille diagnosen (grunden til at sygdommen hedder Multipel sclerose er fordi den er spredt multiple/flere steder i central-nervesystemet).

Det kan være at den immunreaktion, der har skabt plakket i central-nervesystemet, er en engangsforeteelse og ikke nødvendigvis kommer igen. Der er derfor god grund til at kontrollere med skanninger og klinisk kontrol, for at sikre at sygdommen ikke spredes over tid og bliver kronisk. Først i det tilfælde skal man give immunbehandling.

Vedrørende D-vitamin er 30 mkg. et udmærket dagligt tilskud. Bedst er det at få målt dit D-vitamin i blodet hos din læge, så man kan se hvor dit niveau ligger og justere i forhold til det.

Overlæge Morten Blinkenberg

Morten Blinkenberg

Speciallæge i neurologi

Morten Blinkenberg er speciallæge i Neurologi, Ph.D. Overlæge på Neurologisk afdeling, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet.

Associeret seniorforsker ved Neurobiologisk forskningsenhed, Rigshospitalet. Forskningsmæssige interesseområder omhandler primært sclerose og billeddannelse, specielt PET og MR scanning.

Arbejder endvidere med klinisk medicinafprøvning hos patienter med multipel sclerose i Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Morten Blinkenberg er tildelt Mogens Fog-prisen for forskningsindsats indenfor sclerose.

Brevkasse

Vi svarer på dine spørgsmål

Stil dit spørgsmål
Kvinde sidder over for en socialrådgiver i samtale.