Kære brevkasse

Min kone har MS og er i den forbindelse, meget naturligt, nervøs for covid19. Efter at have søgt via nettet, har jeg ikke været i stand til at finde noget konkret data omkring personer med sclerose som har fået covid19. Har I nogle data om dette?

Hvor mange med MS:
• Er blevet testet positiv for covid19
• Har været indlagt, før/efter vaccination
• Har været i respirator, før/efter vaccination
• Er døde af/med covid19, før/efter vaccination
• Hvordan er symptomerne på de med MS som har haft covid19, før/efter vaccination?

Det vil give en ro, hvis man kunne få en fornemmelse af “hvor alvorligt det er”, skulle man være så uheldig at få covid19.

Svar

Der foreligger desværre ikke så detaljerede nationale eller internationale data, som du efterspørger. Scleroseregistret i Danmark indsamler data om COVID-19 hos mennesker med MS, og vi forventer der kommer en opgørelse i starten af det nye år. Der findes dog internationale opgørelser over MS og COVID-19, der viser, at mennesker med MS overordnet set ikke har øget dødelighed ved COVID-19. Ser man på MS behandling og COVID-19 er der øget risiko for alvorligt sygdomsforløb efter behandling med binyrebarkhormon, og hvis man er i behandling med B-celle depleterende behandlinger (rituximab og ocrelizumab). Øvrige behandlinger ser ikke ud til at øge risikoen for alvorlig COVID.

Vedrørende vacciner er antistofresponset efter COVID-19 vaccine godt ved de fleste MS behandlinger, men meget lavt hos mennesker i fingolimod- (Gilenya) og ocrelizumab-behandling (Ocrevus). Antistofdannelsen er dog kun en del af det immunologiske respons ved COVID-19 vaccine, mens T-celleresponset fortsat skønnes at være intakt ved disse behandlinger. T-celleresponset dannes uafhængigt af antistofferne, som laves af B-cellerne, og har stor betydning i forhold til det immunologiske respons ved COVID-19 infektion. Derfor er der god grund til at modtage vaccination mod COVID-19, hvis man er i MS behandling, også med fingolimod og ocrelizumab, selvom der desværre endnu ikke foreligger studier af COVID-19 vaccines effekt hos mennesker i MS behandling.

Overlæge Morten Blinkenberg

Morten Blinkenberg

Speciallæge i neurologi

Morten Blinkenberg er speciallæge i Neurologi, Ph.D. Overlæge på Neurologisk afdeling, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet.

Associeret seniorforsker ved Neurobiologisk forskningsenhed, Rigshospitalet. Forskningsmæssige interesseområder omhandler primært sclerose og billeddannelse, specielt PET og MR scanning.

Arbejder endvidere med klinisk medicinafprøvning hos patienter med multipel sclerose i Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Morten Blinkenberg er tildelt Mogens Fog-prisen for forskningsindsats indenfor sclerose.

Brevkasse

Vi svarer på dine spørgsmål

Stil dit spørgsmål
Kvinde sidder over for en socialrådgiver i samtale.