Som selvstændigt erhvervsdrivende under folkepensionsalderen med nedsat arbejdsevne, har du mulighed for at søge et tilskud, så du har mulighed for at fortsætte din virksomhed. Dette kaldes tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.

Er du selvstændig og driver virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan der være en mulighed for støtte i din egen virksomhed, hvis du har varige og væsentlige problemer med din arbejdsevne på grund af sclerose.

Tilskud til selvstændige kan tilbydes til personer, der:

  • har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden
  • udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden, driver virksomheden som hovedbeskæftigelse
  • er under folkepensionsalderen
  • har drevet den selvstændig virksomhed i 12 måneder indenfor de sidste 24 måneder med arbejdstid svarende til mindst 30 timer om ugen
  • ikke modtager førtidspension, tidlig pension, delpension, efterløn eller fleksydelse

Ændring i regler for fleksjob

Reglerne for fleksjob blev ændret fra 1.1.2013. Det betyder, at der på nogle punkter er forskellige regler for personer ansat efter tidligere regler. Reglerne på denne side er for personer visiteret efter 1.1.2013.

Tilskud til selvstændige, som er etableret før denne dato, er fortsat omfattet af hidtidige regler. Hvis du er omfattet af de tidligere regler og oplever ændringer i dit job, kan du læse mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.