For at få sygedagpenge skal du bo i Danmark, betale skat af din indkomst og opfylde nærmere fastsatte krav om beskæftigelse. Sygedagpenge kan udbetales til din arbejdsgiver som delvis refusion af din løn eller udbetales til dig.

Du kan få sygedagpenge, hvis du:

  • er lønmodtager
  • modtager arbejdsløshedsunderstøttelse
  • er selvstændig/medarbejdende ægtefælle

Du skal opfylde visse krav om blandt andet, hvor længe du har arbejdet. Kontakt jobcenteret i din bopælskommune for at finde ud af, om du kan få sygedagpenge.