Når du bliver indlagt på et sygehus, har du som udgangspunkt ret til at være indlagt, uden at andre får oplysninger om, at du er på sygehuset.

I praksis er det dog således, at sygehusets Information vil give oplysninger om på hvilken afdeling, du er indlagt, hvis nogen spørger til det. Der vil ikke blive givet andre informationer end disse.

Hvis du ikke ønsker at andre bliver bekendt med, at du er indlagt, så kan du ved indlæggelsen bede personalet om at notere i journalen, at du er indlagt ”under diskretion”. Det betyder blot, at man ikke vil informere om, at du befinder dig på sygehuset. Det har ingen betydning for din undersøgelse og behandling og har heller ingen indflydelse på, hvilke oplysninger det sundhedspersonale, som behandler dig, har adgang til.

Hvis nogen henvender sig og spørger, vil svaret fra personalet eller Informationspersonalet typisk være, at man ikke kan se, at der skulle være indlagt nogen patienter under dit navn.

Vær opmærksom på:

  • at personalet ikke kan pålægges at holde rede på hvem, som gerne må få informationer og hvem, som ikke må. Der kan være flere patienter indlagt under diskretion, ligesom der er forskelligt personale på forskellige tidspunkter af døgnet. Indlæggelse under diskretion vil derfor være gældende for alle, som henvender sig.
  • at dine pårørende, som henvender sig, derfor ikke får noget af vide – heller ikke selvom deer helt nærtstående, (f.eks. ægtefælle eller børn). Det kan skabe stor uro hos pårørende ikke at vide hvor du befinder dig, og det er derfor en god idé selv at holde dine pårørende underrettet i det omfang du ønsker det.