Når lægen har vurderet, at du har behov for behandling på et sygehus, kan du selv vælge hvilket offentligt sygehus eller samarbejdssygehus (privatejet specialsygehus med driftsoverenskomst med regionerne), du vil behandles på. Du kan få råd og vejledning af den læge, som henviser dig eller hos patientvejlederne (se afsnittet ”Patientvejledning”).

I visse tilfælde begrænses dit valg

  • Hvis du har brug for akut behandling, bliver du bragt til nærmeste sygehus. Når den akutte fase er overstået, vil du have mulighed for at vælge at fortsætte behandlingen på et andet offentligt sygehus. Bemærk, at du selv betaler og arrangerer transporten til det valgte sygehus. Er der tale om, at du skal transporteres liggende, kan det være forbundet med en betydelig omkostning.
  • Hvis du ønsker at blive behandlet på et andet offentligt sygehus, end det du hører til efter din bopælsadresse (bopælsregion er underordnet), kan den ønskede afdeling afvise at modtage dig, hvis de har væsentlig længere ventetid end andre lignende sygehusafdelinger.
  • Hvis du ønsker at blive behandlet på en sygehusafdeling med højt specialiseret niveau og din sygdom ikke kræver behandling på dette niveau, kan den afdeling, som du ønsker, afvise at modtage dig.

Vær opmærksom på, at:

  • Det frie sygehusvalg gælder både, når du henvises til indlæggelse, ambulant udredning og behandling, diagnostisk undersøgelse og genoptræning.
  • Du kan på ethvert tidspunkt i dit forløb gøre brug af din ret til frit at vælge behandlingssted.
  • Når du benytter det frie sygehusvalg, skal du selv sørge for transporten frem og tilbage til undersøgelser og behandlinger. Dog kan du få refunderet den del af transportudgifterne, til billigst mulige transportmiddel, som du havde været berettiget til, hvis du havde benyttet det sygehus, regionen ville have henvist dig til. Se nærmere i afsnittet ”Transport til behandlingsstedet”.

Her kan du se en liste over de sygehuse, der har neurologiske klinikker, hvor mennesker med sclerose kan modtage behandling og gå til kontrol.