I Danmark må receptpligtig medicin kun sælges på apoteker.

Håndkøbsmedicin, som f.eks. hovedpinepiller, må sælges uden for apotekerne, men skal udleveres af personalet på salgsstedet.

Visse apoteker har udvidede åbningstider. Du finder en oversigt over apoteker i din nærhed og deres åbningstider på www.apoteket.dk, under ”find apotek”. Der findes kun ét døgnåbent apotek, Steno Apotek, i København. Får du akut brug for receptpligtig medicin mellem kl. 24-06, så kan de regionale lægevagter og akutmodtagelser efter en lægefaglig vurdering udlevere medicin, hvor de skønner dette nødvendigt.

Substitution

Apoteket har pligt til at udlevere det billigste produkt til dig. Det kaldes substitution. Medicinen har altid det samme aktive indholdsstof, men farve, form, navn og fyldstoffer kan være forskellige. Det aktive indholdsstof er det, der virker i medicinen. Det samme indholdsstof kan figurere under forskellige præparatnavne. Hvis du for eksempel søger på Pamol, Panodil eller Pinex, er det aktive indholdsstof i alle tre præparater Paracetamol, selvom medicinen optræder under forskellige navne. Indholdsstoffet står for det meste på medicinens pakning under navnet på produktet.

Situationer, hvor apoteket ikke er forpligtet til at udlevere den billigste medicin

  • Hvis din læge vurderer, at det er vigtigt, at du får lige netop den medicin, der står på recepten. Lægen kan skrive ”Ikke substitution” eller ”Ej S” på recepten, hvis du f.eks. ikke kan tåle et bestemt farve- eller hjælpestof i de billigere produkter.
  • Hvis du selv ønsker at få det produkt, der står på recepten eller et produkt fra en bestemt producent, kan du selv bestemme, hvilket produkt du vil købe.
  • Hvis det produkt, som din læge har skrevet på recepten, kun er ganske lidt dyrere end det billigste, behøver apoteket ikke udlevere det billigste.

Oplysningspligt om billigere kombinationer af flere ens pakninger

Du skal også informeres om muligheden for at købe flere ens, små pakninger i stedet for én stor, hvis alternativet med mindre pakninger samlet vil blive billigere i forhold til prisen pr. tablet. Du bestemmer selv, om du vil købe flere ens små pakninger eller én stor pakning. Hvis prisforskellen er lille, skal apoteket ikke oplyse om muligheden for at erstatte den store pakke med flere mindre pakker.

Originalmedicin

Den medicin, der kom først på markedet, er originalmedicin. Når et medicinalfirma har udviklet et nyt lægemiddel, får de patent på det. Patentet sikrer, at de udgifter, firmaet har haft til at udvikle den nye medicin, så vidt mulig kan tjenes ind igen, inden patentet udløber. Når patentet er udløbet, kan andre firmaer kopiere medicinen.

Parallelimporteret medicin

Parallelimporteret medicin er faktisk også originalmedicin. I EU foreligger der en handelsaftale, der gør, at man kan købe lægemidler i andre EU-lande og importere dem til Danmark. Da medicinpriserne er bestemt af det enkelte lands økonomi, kan medicinpriserne i nogle tilfælde være billigere end i Danmark. Parallelimportørerne køber derfor den originale medicin i et andet EU-land og sælger den i Danmark. Selvom den ydre emballage kan se lidt anderledes ud, er den originale og den parallelimporterede medicin som udgangspunkt ens. Der er dog tilfælde, hvor et originalt lægemiddel findes i forskellige versioner i EU – f.eks. med eller uden parfume. I det tilfælde er medicinen ikke 100 procent ens.

Kopimedicin

Kopimedicin er medicin, som er produceret af andre medicinalfirmaer efter patentets udløb. Kopimedicin indeholder det samme aktive stof, som den originale medicin, men der kan være anvendt f.eks. andre farve- og fyldstoffer.