Alle landets regioner har et eller flere patientkontorer, hvor du kan få råd og vejledning af en patientvejleder.

Patientvejledernes opgave er at hjælpe dig med at løse de problemer, du kan stå over for som patient eller pårørende. Du kan for eksempel få hjælp til at klage over den behandling, du har modtaget, søge erstatning, vejledning om patientrettigheder eller generel information om sundhedsvæsenet.

Alle borgere kan henvende sig til en patientvejleder. Man behøver ikke at være patient eller pårørende til en patient. Man kan benytte sig af Patientkontoret både når man er indlagt, efter udskrivelse, ifm. kontakter til egen læge, speciallæger, genoptræningstilbud og behandling på private behandlingssteder etc.

Patientvejlederen har tavshedspligt. Hvis afdelinger eller andre skal inddrages eller spørges som led i din henvendelse, sker det kun efter aftale med dig.

Patientvejlederen kan blandt andet informere, vejlede og rådgive om:

  • dine rettigheder som patient
  • behandlingstilbud i sundhedsvæsenet, herunder ventetider på behandling og undersøgelse
  • frit sygehusvalg, herunder udvidet frit sygehusvalg
  • behandlingsgarantien og pakkeforløb
  • dine muligheder for at klage, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser
  • reglerne for behandling i udlandet, herunder planlagt behandling i udlandet efter EU-reglerne
  • muligheden for kørsel til behandlingsstedet og refusion af rejseudgifter
  • Sundhedsvæsenets ydelser generelt

Patientvejlederen kan også hjælpe med at udrede misforståelser mellem dig og afdelingen eller sundhedspersonalet. Hvis du oplever, at du ikke kan blive enig med personalet om f.eks. dine rettigheder som patient, så kan du bede patientvejlederen om at vejlede dig og personalet om reglerne på området.

Er du fysisk eller psykisk ude af stand til selv at skrive, kan du bede patientvejlederen hjælpe med at udforme og videresende skriftlige klager, anmeldelse af erstatningskrav samt foretage indberetning af utilsigtede hændelser.