Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev tilbyder specialiseret rehabilitering til personer med multipel sclerose. Der er tale om en multidisciplinær, intensiv rehabilitering, som forgår under indlæggelse. Tilbuddet om rehabilitering på sclerosehospital er landsdækkende og omfatter tværfaglig udredning og behandling af aktuelle medicinske problemstillinger og rehabiliteringsbehov.

Sclerosehospitalerne er foreningsejede specialsygehuse, og regionerne dækker udgiften til driften. Du skal henvises til ophold af en læge. Dette kan enten være en praktiserende læge, en praktiserende speciallæge, eller en sygehuslæge.

Når du er blevet henvist af en læge til indlæggelse på et sclerosehospital, gælder de samme regler om frit sygehusvalg mellem de to hospitaler, som ved andre former for henvisninger til sygehusbehandling. Se afsnittet om almindeligt frit sygehusvalg.

Sclerosehospitalerne arbejder inden for en årlig økonomisk ramme. Den økonomiske ramme gør, at der kan være ventetid på indlæggelse, som ofte vil overskride de almindelige regler for, hvornår sundhedsvæsenet skal have igangsat den rehabilitering/genoptræning/behandling, man er henvist til. Du har ret til at komme på venteliste til indlæggelse.

I princippet er sclerosehospitalerne omfattet af det udvidede frie sygehusvalg, men da sclerosehospitalerne er de eneste sygehuse, som tilbyder specialiseret rehabilitering af personer med sclerose, er der desværre ikke mulighed for at vælge behandling andre steder.