Hvis du oplever, at du ikke har et godt samarbejde eller kommunikation med din praktiserende læge, eller der er andre forhold, du ikke er tilfreds med, så kan du skifte læge.

Du kan frit vælge en læge, der:

  • har åben for tilgang
  • ligger under 15 km fra din bopæl (i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør er grænsen 5 km)

Det er gratis at skifte læge, hvis:

  • du skifter læge i forbindelse med en flytning
  • din nuværende læge lukker sin praksis

I andre tilfælde koster det et gebyr.

Hvordan skifter jeg læge?

Du kan skifte læge ved at meddele dette til din kommune via den digitale løsning på kommunens hjemmeside eller på www.borger.dk.

Har du ikke mulighed for at betjene dig selv elektronisk, kan du få hjælp ved at henvende dig i borgerservice eller på biblioteket.

Børn

Børn under 15 år er tilmeldt den læge, som deres forældre har valgt.

Hvor forældrene er samboende, men har hver sin læge, beslutter forældrene, hvilken af de to læger barnet skal have.

Er forældrene ikke samboende, har barnet automatisk samme læge, som den forælder, hvor barnet er bopælsregisteret.

Børn mellem 0-15 år er dog selvstændigt sygeforsikret og kan derfor med forældremyndighedsindehaveren/værgens samtykke vælge en anden læge end forældrenes.

Børn og unge mellem 15-18 år kan selv vælge læge uden samtykke fra forældrene. Det kræver et Nem-Id og er gratis i den måned og måneden efter, hvor barnet fylder 15 år.