Du kan vælge mellem to sygesikringsgrupper:

  • Gruppe 1, hvor du er tilmeldt en bestemt praktiserende læge.
  • Gruppe 2, hvor du ikke er tilmeldt en bestemt praktiserende læge og frit kan vælge behandling hos en speciallæge.

Sygesikringsgruppe 1

Er du tilmeldt gruppe 1, skal du ikke betale for behandling hos praktiserende speciallæge (egen læge og andre privatpraktiserende speciallæger).

Hvis du har brug for konsultation hos en speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog, skal du først have en henvisning fra din egen læge eller en anden speciallæge, med undtagelse af konsultationer hos øre-/næse-/halslæge, øjenlæge, tandlæge, tandplejer og kiropraktor.

Sygesikringsgruppe 2

Hvis du er tilmeldt gruppe 2, yder regionen et tilskud til behandlingen. Tilskuddet svarer til hvad regionen yder til den praktiserende speciallæge i gruppe 1.

Da speciallægerne er private erhvervsdrivende, kan de selv fastlægge deres takster for lægebesøg og en konsultation kan derfor være dyrere end det tilskud, du kan få fra regionen. Lægen kan forud for konsultationen oplyse dig om prisen.

Du kan frit vælge at henvende dig til en speciallæge og skal ikke først have en henvisning fra en anden læge. Dog med undtagelse af behandling hos fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Her skal du også i gruppe 2 have en henvisning.

Skift af sikringsgruppe

Du kan skifte sikringsgruppe online på http://www.borger.dk.

Ændringen træder i kraft 14 dage efter, at du har registreret dit skifte.

Du kan tidligst skifte til en anden gruppe 1 år efter, at du sidst skiftede gruppe.