En kiropraktor beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskler og skelet.

Skal jeg have henvisning til kiropraktor?

Du kan henvende dig direkte til en kiropraktor uden henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Du skal betale en del af regningen for konsultationen selv, men hvis kiropraktoren har tilsluttet sig overenskomst med sygesikringen, kan du få tilskud.

Tilskud

Regionen yder tilskud til behandlingen, hvis klinikken har overenskomst med sygesikringen. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen på klinikken, og du betaler den resterende del af beløbet direkte til kiropraktoren.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse er afhængig af flere faktorer, f.eks. hvilken behandling du skal have, antallet af behandlinger og om du er kroniker eller ikke-kroniker.

Ønsker du oplysninger om tilskuddets størrelse, kan du spørge hos kiropraktoren, som også skal informere dig om, hvorvidt klinikken har overenskomst med sygesikringen.

Husk, at …

Kiropraktorer er forpligtede til at føre journal, som du kan bede om aktindsigt i, ligesom kiropraktoren også er forpligtet til at give dig den fornødne information om din sygdom, undersøgelser, behandlinger, etc., samt om risiko for komplikationer og bivirkninger ved behandlingen.