Scleroseforeningen uddeler hvert år midler til medicinsk forskning inden for sclerose. Til at vurdere projektansøgninger og uddele midler har Scleroseforeningen nedsat et forskningsråd.

Forskningsrådet består af en formand, som er scleroseprofessor og mindst 8 forskere samt 1-2 patientrepræsentanter. Medlemmerne af Forskningsrådet arbejder frivilligt.

Forskningsrådets formål er at træffe beslutning om de forskningsmidler, der af Hovedbestyrelsen er bevilget til uddeling i det pågældende kalenderår. Udvalgets opgave er at sikre, at den forskning, der opnår bevilling, er af høj kvalitet og relevant for mennesker med sclerose.

I 2024 prioriteres projekter, der undersøger fatigue og/eller kognition i relation til MS.

Mød Forskningsrådet

Finn Sellebjerg

Formand

24 43 04 29

Finn Sellebjerg er professor i neurologi og har gennem hele sin karriere arbejdet med og forsket i sclerose blandt andet med fokus på progressiv sclerose. Finn Sellebjerg er leder på Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet.

Henrik Larsson

Henrik Larsson er klinisk professor på Københavns Universitet og Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet. Henrik Larssons forskning har fokus på hjerne- og hjertesygdomme og udvikling af funktionel MR-billeddannelse for at opnå fysiologisk og patofysiologisk information i sygdomme som sclerose.

Helle Hvilsted Nielsen

Helle Hvilsted Nielsen er overlæge på Scleroseklinikken på Odense Universitetshospital samt klinisk lektor i neurologi. Helle Hvilsted Nielsen er derudover formand for bestyrelsen i Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose (DAREMUS).

Jette Frederiksen

Jette Frederiksen er professor på Københavns Universitet og overlæge i neurologi på Rigshospitalet Glostrup. Jette Frederiksen er daglig leder af Klinikken for Synsnervebetændelse samt overlæge i Scleroseklinikken. Hun har forsket i synsnervebetændelse siden 1983 og har skrevet doktordisputats derom.

Benedikte Wanscher

Benedikte Wanscher er cheflæge for neurologi, geriatri og neurorehabilitering samt fysio- og ergoterapi på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Som ung læge skrev Benedikte ph.d.-afhandling om eksperimentel allergisk encephalomyelitis hos rotter som dyremodel for MS. Benedikte er speciallæge i neurofysiologi og har derfor arbejdet meget med diagnostik af MS og forsket i de diagnostiske undersøgelser af bl.a. synsnervebetændelse.

Morten Blaabjerg

Morten Blaabjerg er klinisk professor i neurologi på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Morten forsker blandt andet i nyopdagede sygdomme, hvor immunsystemet angriber hjernen.

Susana Aznar

Susana Aznar er forskningsleder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals neurologiske afdeling. Susana har ekspertise inden for molekylær neurobiologi og forsker blandt andet i neurogenerative sygdomme såsom Parkinson og atypisk parkinsonisme.

Ulrik Dalgas

Ulrik Dalgas er professor på Aarhus Universitet ved Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt. Her forsker Ulrik særligt i effekten af fysisk træning blandt mennesker med neurologiske sygdomme herunder multiple sclerose.

Henrik Vorum

Henrik Vorum er professor ved Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. Henrik er specialiseret i øjensygdomme og er overlæge på Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Henrik forsker blandt andet i det humane øjes proteinsammensætning under normale og patologiske tilstande samt i sjældne genetiske øjensygdomme.

Jakob Christensen

Jakob Christensen er professor på Aarhus Universitet ved Institut for Klinisk Medicin. Her forsker han blandt andet i neurologiske sygdomme med særligt fokus på epilepsi. Jakob er desuden overlæge på Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Malene Kappen Krüger

Patientrepræsentant

Malene er næstformand i Scleroseforeningens hovedbestyrelse og har haft sclerose i mere end 30 år. Malene er ph.d. i biokemi og arbejder med patentering i biotech-industrien.

Udvalgssekretær: Nana Folmann Hempler / nfo@scleroseforeningen.dk

Download Forskningsrådets forretningsorden

Forskningsstøtte

Se de støttede projekter

Læs mere her
Hænder holder 2 spejle, der viser henholdsvis et øje og reagensglas.