Forskningsrådet består af den scleroseprofessor, der er finansieret af Scleroseforeningen, og mindst otte forskere samt en til to patientrepræsentanter, der godkendes af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra Forskningsrådet.

Alle medlemmer, undtagen patientrepræsentanterne, skal være aktive forskere. Formanden skal være scleroseforsker, men flertallet af medlemmerne må ikke være scleroseforskere. Ingen medlemmer må deltage i behandlingen af ansøgninger fra den pågældende selv, ansøgninger om støtte til projekter den pågældende har del i eller ansøgninger fra den pågældendes institut eller hospitalsafdeling.

Medlemmer af Forskningsrådet bliver valgt ind for fire år ad gangen, og valg kan normalt kun ske for to perioder à fire år.

Mød Forskningsrådet

Finn Sellebjerg

Formand

24 43 04 29

Finn Sellebjerg er professor i neurologi og har gennem hele sin karriere arbejdet med og forsket i sclerose blandt andet med fokus på progressiv sclerose. Finn Sellebjerg er leder på Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet.

Henrik Larsson

Henrik Larsson er klinisk professor på Københavns Universitet og Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet. Henrik Larssons forskning har fokus på hjerne- og hjertesygdomme og udvikling af funktionel MR-billeddannelse for at opnå fysiologisk og patofysiologisk information i sygdomme som sclerose.

Helle Hvilsted Nielsen

Helle Hvilsted Nielsen er overlæge på Scleroseklinikken på Odense Universitetshospital samt klinisk lektor i neurologi. Helle Hvilsted Nielsen er derudover formand for bestyrelsen i Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose (DAREMUS).

Jette Frederiksen

Jette Frederiksen er professor på Københavns Universitet og overlæge i neurologi på Rigshospitalet Glostrup. Jette Frederiksen er daglig leder af Klinikken for Synsnervebetændelse samt overlæge i Scleroseklinikken. Hun har forsket i synsnervebetændelse siden 1983 og har skrevet doktordisputats derom.

Benedikte Wanscher

Benedikte Wanscher er cheflæge for neurologi, geriatri og neurorehabilitering samt fysio- og ergoterapi på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Som ung læge skrev Benedikte ph.d.-afhandling om eksperimentel allergisk encephalomyelitis hos rotter som dyremodel for MS. Benedikte er speciallæge i neurofysiologi og har derfor arbejdet meget med diagnostik af MS og forsket i de diagnostiske undersøgelser af bl.a. synsnervebetændelse.

Morten Blaabjerg

Morten Blaabjerg er klinisk professor i neurologi på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Morten forsker blandt andet i nyopdagede sygdomme, hvor immunsystemet angriber hjernen.

Susana Aznar

Susana Aznar er forskningsleder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals neurologiske afdeling. Susana har ekspertise inden for molekylær neurobiologi og forsker blandt andet i neurogenerative sygdomme såsom Parkinson og atypisk parkinsonisme.

Ulrik Dalgas

Ulrik Dalgas er professor på Aarhus Universitet ved Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt. Her forsker Ulrik særligt i effekten af fysisk træning blandt mennesker med neurologiske sygdomme herunder multiple sclerose.

Henrik Vorum

Henrik Vorum er professor ved Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. Henrik er specialiseret i øjensygdomme og er overlæge på Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Henrik forsker blandt andet i det humane øjes proteinsammensætning under normale og patologiske tilstande samt i sjældne genetiske øjensygdomme.

Jakob Christensen

Jakob Christensen er professor på Aarhus Universitet ved Institut for Klinisk Medicin. Her forsker han blandt andet i neurologiske sygdomme med særligt fokus på epilepsi. Jakob er desuden overlæge på Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Malene Kappen Krüger

Patientrepræsentant

Malene er næstformand i Scleroseforeningens hovedbestyrelse og har haft sclerose i mere end 30 år. Malene er ph.d. i biokemi og arbejder med patentering i biotek industrien.

Udvalgssekretær: Nana Folmann Hempler / nfo@scleroseforeningen.dk

Download Forskningsrådets forretningsorden

Forskningsstøtte

Se de støttede projekter

Læs mere her
Hænder holder 2 spejle, der viser henholdsvis et øje og reagensglas.