Lokalafdelingsudvalget består af tre valgte medlemmer, fem regionsvalgte, en ungerepræsentant og to udpegede medlemmer. Personer bliver valgt for en periode á to år.

Lokalafdelingsudvalgets fokusområder

 • At arbejde med alle de netværksaktiviteter, der henvender sig til vores medlemmer, som lokalafdelingerne, regionale temadage, møder for nye medlemmer, kurser, camps, rejser og lignende. Udvalget har fokus på, at disse aktiviteter hele tiden udvikler sig, så vi altid er på forkant med de forventninger, vores medlemmer har.
 • At have fokus på lokalafdelingerne og understøtte dem i deres arbejde, både inden for netværksaktiviteter, men også på event- og indsamlingsområdet.
 • At være bindeleddet mellem foreningen og det lokale arbejde og være arrangører af både regionsmøder og formandsmøder, hvor de frivillige mødes på tværs af lokalafdelinger.
 • At udvikle frivillige og frivilligbegrebet i foreningen. Udvalget uddanner og udvikler foreningens frivillige og laver retningslinjer for området.

Lokalafdelingsudvalgets medlemmer

 • Vibeke Kock, formand
 • Jane Hein, valgt
 • Trine Frøstrup, valgt
 • Sheila Rankilde, valgt i Region Hovedstaden
 • Michael Simonsen, valgt i Region Sjælland
 • Lenette Hein, valgt i Region Nord
 • Eddie Sørensen, valgt i Region Midt
 • Alice Dolleris, valgt i Region Syd

Udvalgssekretær: Mikael Freund / mfr@scleroseforeningen.dk

Download Lokalafdelingsudvalgets forretningsorden