Sundhedsudvalget består af fire valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Derudover indgår en repræsentant fra Sclerosehospitalernes Patient-pårørenderåd, en repræsentant fra Scleroseforeningens Ungeudvalg, samt op til seks udpegede personer med særlig ekspertise inden for sundhedsområdet.

Fire medlemmer vælges af delegeretforsamlingen i lige år. Sclerosehospitalernes Patient-pårørenderåd samt Ungeudvalget har hver især mulighed for at udpege en repræsentant, der indgår som medlem af Sundhedudvalget.

Herudover udpeges op til seks fagpersoner, der kan tilføre udvalget de relevante kompetencer i relation til handlingsplanens rammer.

Sundhedsudvalgets fokusområder

 • At bistå Hovedbestyrelsen og sekretariatet med viden indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, rehabilitering og habilitering på det kommunale, regionale og statslige plan.
 • At beskæftige sig med sundhedspolitiske problemstillinger for mennesker med sclerose og understøtte sekretariatets sundhedspolitiske arbejde.
 • At understøtte lokalafdelingernes repræsentation og indflydelse i regionale og kommunale råd og nævn vedrørende sundhedspolitiske problemstillinger.
 • At arbejde for, at foreningen støtter bred forskning på scleroseområdet, hvor patient- og pårørendeinddragelse har høj prioritet.

Udvalget arbejder tæt sammen med sekretariatet og især med udvalgssekretæren. 

Sundhedsudvalgets medlemmer

 • Anne Søndergaard Just, formand
 • Jette Schwarz, valgt
 • Dennis Ross, valgt
 • Heidi Rønn Jørgensen, valgt
 • Anders Guldhammer Skjerbæk, udpeget
 • Grete Brorholt, udpeget
 • Tenna Krogh Malmberg, udpeget
 • Melinda Magyari, udpeget
 • Marie Hein, udpeget

Udvalgssekretær: Marie Lynning / mly@scleroseforeningen.dk

Download Sundhedsudvalgets forretningsorden