Vi har fuld åbenhed om vores samarbejde

Scleroseforeningen forpligter sig til at udvise fuld åbenhed om sit samarbejde med medicinalindustrien.

De etiske regler

  • Der udfærdiges skriftlig kontrakt i forbindelse med alle samarbejdsaftaler.
  • Scleroseforeningen sikrer sig, at samarbejdet med medicinalindustrien sker på ligeværdige betingelser. 
  • Scleroseforeningen sikrer sig total uafhængighed ved ethvert samarbejde med medicinalindustrien. 
  • Scleroseforeningen skal i hvert enkelt tilfælde bevare retten til at godkende og eventuelt forkaste synliggørelsen af medicinalvirksomhedens støtte. 
  • Samarbejdet må ikke omfatte anbefaling af medicinalvirksomheder eller deres produkter og må ikke inkludere omtale af bestemte produkttyper/produktnavne. 
  • I tilfælde af støtte til f.eks. Scleroseforeningens publikationer og/eller konferencer må medicinalvirksomheden under ingen omstændigheder have indflydelse på indhold og form. 
  • Scleroseforeningen modtager ikke støtte fra medicinalvirksomheder til personligt øremærket uddannelse/konferencedeltagelse, ligesom det er forbudt nogen ansat i organisationen at modtage nogen form for personlig gave/honorering fra medicinalvirksomheder. 
  • Scleroseforeningen tilstræber at fordele samarbejdet på flere medicinalvirksomheder for at undgå at favorisere en enkelt. 
  • Scleroseforeningen forpligter sig til at begrænse medicinalindustriens samlede støtte til max. 5 % af de samlede årlige indtægter. 

Vi samarbejder med medicinalindustrien

For at sikre den bedst mulige forskning, samarbejder vi med Danmarks førende læger og forskere inden for scleroseområdet. Som en del af deres faglige virke kan læger og forskere også samarbejde med medicinalindustrien. For at skabe klarhed over eventuelle interessekonflikter, skal lægemiddelsstyrelsen give tilladelse, hvis en læge tilknyttes en lægemiddelvirksomhed.

Scleroseforeningen støtter naturligvis denne gennemsigtighed.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du se en liste over læger med tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Etiske regler vi efterfølger

Alt samarbejde mellem medicinalindustrien og Scleroseforeningen følger Scleroseforeningens etiske retningslinjer, Lægemiddelindustriens etiske regler for samarbejde med patientforeninger, Danske Patienters retningslinjer for medlemmers samarbejde med medicinalindustrien samt ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer.

Se vores samarbejdsaftaler

2024

2023

2022