Formål

Forskningsprojektets formål er at undersøge, hvordan mennesker med multipel sclerose (MS) bedst muligt kan bevare en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Projektet samler sig omkring en registerundersøgelse, der udreder, hvordan sygdomsudviklingen påvirkes af sociodemografiske faktorer og af arbejdsmarkedstilknytning. Projektets formål er at producere ny viden, som sikrer en mere effektiv relation imellem mennesker med MS og det ordinære arbejdsmarked. Succeskriteriet er at medvirke til at hæve livskvaliteten for mennesker med MS.

Mød forskeren: Lars Fynbo, forsker

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg er drevet af et ønske om igennem forskning at bidrage til, at forskellige former for udsatte grupper i Danmark får et bedre liv. Derfor anlægger jeg ofte et brugerperspektiv i min forskning, ligesom jeg konstant forsøger at udvide min egen viden om, hvordan det er at leve med et handicap, en sygdom eller en adfærd, som kan medføre konkrete udfordringer. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd leverer uafhængig forskning på sundheds- og velfærdsområdet. Det er en stor ære at modtage midler fra Scleroseforeningen, og som projektleder vil jeg både sikre et højt fagligt niveau og at forskningen bliver anvendelsesorienteret. 

Mød forskeren: Helle Max Martin, Antropolog, Ph.d.

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Med mit arbejde vil jeg gerne bidrage til at mennesker kan agere kompetent, leve gode liv på deres egne præmisser og støttes af de bedst mulige vilkår – når de er sunde og når de er syge. Og det er vigtigt for mig at arbejde vidensbaseret, men samtidig skabe resultater, der kan anvendes i praksis. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – leverer uafhængig forskning på sundheds- og velfærdsområdet. Vi er meget glade for at have modtaget midler fra Scleroseforeningen. Det giver os mulighed for at skabe viden på et højt fagligt niveau, der kan hjælpe mennesker med Sclerose. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2018: 620 000 kr.

2019: 303 838 kr.

Projektperiode

2018-2019

Projektets nøgleord

  • Sociale forhold
  • Livskvalitet
  • Arbejdsmarked/uddannelse