Formål

At leve med MS som ung voksen kan have en drastisk og potentielt langsigtet effekt på trivsel og livsforløb. Mit projekt undersøger, hvordan drama og dialog kan støtte de unge i at skabe det gode liv. Det bygger på hypotesen, at kunst og anvendt filosofi kan supplere de konventionelle metoder. Projektets formål er at styrke identitet, handlekraft og fællesskaber og at bidrage til en holdningsændring, der arbejder ud fra potentiale og ressourcer snarere end underskud og begrænsninger. Sluttelig ønsker det at bidrage til den offentlige debat om især ensomhed, mistrivsel og inklusion.

Mød forskeren: Jeanette Bresson Ladegaard Knox, Ph.d. i medicin, kultur og samfund

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

 At gøre godt er et fundamentalt princip for den lægevidenskabelige gerning. Mit arbejde med unge voksne udgår fra samme princip. Derfor er jeg ikke alene interesseret i at bedrive forskning. Jeg ønsker – og er motiveret af – at mit arbejde kan bidrage med noget godt for mennesker i eksistentielt set udfordrende situationer. Derfor involverer jeg deltagerne aktivt i projektets forsknings- og formidlingsinitiativer. På den måde udfører jeg ikke alene forskning i de unges oplevelser, men med de unge. Det skaber mindre distance mellem mig og deltagerne og bedre rammer for projektets udfoldelse. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Kort sagt: Ingen bevilling, intet projekt. Den situation skyldes, at fondsmidler i dag er uundværlige for forskningsprojekter. Af samme årsag er vi rigtig mange, der søger midlerne, så derfor er jeg utrolig taknemmelig for og lettet over bevillingen fra Scleroseforeningen. Mit projekt vil lancere et innovativt tiltag, der kombinerer metoder fra scenekunsten og anvendt filosofi. At få en bevilling fra Scleroseforeningen til et sådant projekt betragter jeg som en tillidserklæring og en støtte til og tro på nye former for initiativer, der skal hjælpe unge voksne med at skabe det gode liv for dem. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2023: 446 400 kr.

Projektperiode

2023 – 2026

Projektets nøgleord

  • Livskvalitet
  • Træning