Første marts 2024 tiltræder Kirstine Bak Gulstad stillingen som hospitalsdirektør for Sclerosehospitalerne, der omfatter Sclerosehospitalet i Haslev og Sclerosehospitalet i Ry. Her får hun ansvaret for i tæt samarbejde med patienter, medarbejdere og bestyrelse at drive, fastholde og udvikle hospitalernes højt specialiserede rehabiliteringstilbud til sclerosepatienter i Danmark, der med godt 19.000 sclerosepatienter har en af verdens højeste forekomster af sclerose. Om det kommende jobskifte siger Kirstine Bak Gulstad:

“Jeg glæder mig helt utrolig meget til at bidrage med min viden og erfaring til at videreudvikle Sclerosehospitalernes fantastiske rehabiliteringstilbud. I en tid, hvor sundhedsvæsenet er under pres, er det afgørende, at vi sætter alt ind på at styrke patienternes egne ressourcer gennem målrettet rehabilitering. Derfor er det også en vigtig opgave, at al den erfaring og højtspecialiserede faglighed, der er på Sclerosehospitalerne, bliver bragt i spil og får lov at medvirke til, at der på tværs af sektorer og specialer skabes en sammenhæng og synergi, som ikke bare kan berige livskvaliteten for det enkelte menneske, men også kan generere ny viden og være med til at løfte kvaliteten og effektivisere behandlingen af mennesker med sclerose i det samlede sundhedsvæsen.”

Jeg glæder mig helt utrolig meget til at bidrage med min viden og erfaring til at videreudvikle Sclerosehospitalernes fantastiske rehabiliteringstilbud. I en tid, hvor sundhedsvæsenet er under pres, er det afgørende, at vi sætter alt ind på at styrke patienternes egne ressourcer gennem målrettet rehabilitering.

Kirstine Bak Gulstad, tiltrædende hospitalsdirektør på Sclerosehospitalerne

Også på Sclerosehospitalerne glæder man sig til det kommende samarbejde, siger Jane Heitman, der er formand for Sclerosehospitalernes bestyrelse:

“Vi har med Kirstine Bak Gulstad fundet den helt rigtige person til at stå i spidsen for Sclerosehospitalerne. Kirstine har både fagligt og ledelsesmæssigt en stærk baggrund, og så har hun vist, at hun kan gå foran, når det gælder samskabelse. Det er helt centralt for Sclerosehospitalerne at blive ved med at udvikle vores specialiserede rehabiliteringstilbud, så de matcher det stigende behov, vi oplever hos patienterne, ligesom det er helt centralt at blive ved med at drive vores videnscenter, så hospitalernes højt specialiserede viden og forskning kan være med til at løfte kvaliteten og styrke den vigtige sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenets sektorer.”

Kirstine Bak Gulstad

Kirstine Bak Gulstad er 47 år. Efter et år på jurastudiet blev hun i 2005 færdiguddannet som ergoterapeut. Senere videreuddannede hun sig til sundhedsfaglig kandidat fra Aarhus Universitet sideløbende med stillingen som leder af Gigtforeningens specialiserede rehabiliteringstilbud Sano Aarhus. Kirstine Bak Gulstad bor i Gjern uden for Silkeborg sammen med sin mand og deres to børn.

Kort om Sclerosehospitalerne

Sclerosehospitalerne tilbyder rehabilitering og behandling på specialiseret niveau til sclerosepatienter i hele landet, og har mere end 1.300 patienter indlagt årligt. Sclerosehospitalerne fungerer som ét fælles hospital på tværs af to matrikler i Haslev på Sjælland og Ry i Midtjylland og har i alt 150 ansatte. Sclerosehospitalerne blev grundlagt i 1959 og i 1960 og er blandt verdens ældste.