Har I som kommune, sundhedsperson(er), myndighed og lign. behov for faglig bistand omkring konkrete patienter/borgere med MS, som ikke er en del af et aktuelt forløb på Sclerosehospitalerne, kan konsulentordningen være en mulighed.

Konsulentbistand omfatter faglig sparring i arbejdet med konkrete personer med MS, som rekvirenten har under sags- og/eller sundhedsfaglig behandling.

Konsulentbistand sker efter samtykke fra den/de konkrete personer/borgere, som den faglige bistand vedrører.

Hvis I som kommune, sundhedsperson(er), myndighed og lign. har brug for faglig sparing og samarbejde omkring en patient, som er henvist eller i aktuelt rehabiliteringsforløb på Sclerosehospitalerne, så læs mere her.

Book nu

Pris: 1.500 kr./time (forberedelse og fremmødetid) + kørsel pr time 500 kr. + kørsel
Videomøde: 1.000 kr./time (inkl. forberedelse)

Kontakt os