Administration

Leder for IT og administration

Nina Hjordrup

Lægesekretær

Betina Jane Pedersen

Lægesekretær

Rikke Haagensen

Lægesekretær

Teresa Jacobsen

Kontorassistent

Pia Jensen

Visitation

Leder af fællesvisitationen

Elsebeth Schou Heeley

Faglig koordinator i fællesvisitationen

Janne Vadgaard

Stab

Specialkonsulent

Ole Krogh Pedersen

Neurolog og overlæge

Finn Boesen

Seniorforsker, PhD

Lars Hvid

Civilingeniør It og Udvikling

Niels Estrup Andersen

Kvalitetskoordinator

Jeanne Hansen

Projektleder, MS Videnscenter

Louise Nørgaard