På siden her ses Sclerosehospitalernes organisatonsdiagram.

De grønne bokse viser organisationsstrukturen af hospitalsrehabilitering i henholdsvis Ry og Haslev. De gule bokse viser Sclerosehospitalernes ledelsesstruktur samt pårørenderåd. De blå bokse viser hospitalernes fælles funktioner, herunder visitation, administration, forskningsafdeling samt MS Videncenter.

Se bestyrelsen

Se sammensætningen af Sclerosehospitalernes bestyrelse.

Læs mere