Sclerosehospitalerne har egen bestyrelse på otte medlemmer og en formand, hvoraf fire medlemmer og formanden udpeges af Scleroseforeningen.

Bestyrelsen mødes minimum tre gange årligt.

Bestyrelsen

 • Formand: Jane Heitmann
 • Næstformand: Jette Bay 
 • Jette Olesen
 • Heidi Rønn Hansen
 • Janne Seemann
 • Jens Gram-Hansen

Ved bestyrelsens møder deltager desuden

Fra Sclerosehospitalerne:

 • Hospitalsdirektør
 • Ledelsesrepræsentant
 • Medarbejderrepræsentant, Ry
 • Medarbejderrepræsentant, Haslev
 • Patient- pårørenderådsrepræsentant

Fra Scleroseforeningen:

 • Direktør eller vicedirektør
 • Forretningsfører

Henvendelse til bestyrelsen kan ske via:

ry@sclerosehospital.dk eller haslev@sclerosehospital.dk

Læs årsberetninger