Det er vigtigt for dit udbytte af dit rehabiliteringsforløb på Sclerosehospitalerne, at både du og vi er godt forberedte. At finde frem til det helt rigtige forløb til dig, sker derfor også i tæt samarbejde med dig.

Det rette rehabiliteringsforløb

Er det første gang, du skal indlægges, vil du som udgangspunkt blive tilbudt et førstegangsforløb af to ugers varighed.

Har du været indlagt hos os tidligere, kan du tilbydes et individuelt forløb i enten to eller tre uger.

Der kan også være tilfælde, hvor et forløb i vores daghospital vil være det bedst egnede tilbud til dig. Det betyder, at du enten bliver tilbudt en hospitalsdag, hvor du ikke bliver indlagt, men tilbringer en hel dag, der er særligt tilrettelagt til dig, på Sclerosehospitalerne. Eller du tilbydes forløb i vores udgående funktion, hvor vi kommer hjem til dig og al udredning, afklaring, vejledning og behandling sker hjemme hos dig.

Sådan forbereder vi sammen din indlæggelse

Din forberedelse

Det er vigtigt, at både du som patient og vi som hospital forbereder din indlæggelse så godt som muligt. Derfor sender vi dig inden din indlæggelse forskellige oplysningsskemaer, som vi beder dig udfylde så udførligt som muligt og returnere til os.

Desuden beder vi dig overveje, hvilke udfordringer du har og gerne vil have særligt fokus på under din indlæggelse.

Vores forberedelse

Når vi har modtaget din henvisning fra lægen og de udfyldte oplysningsskemaer fra dig, vil Sclerosehospitalernes visitation foretage en faglig vurdering af dit rehabiliteringsbehov ud fra lægens henvisning og dine oplysninger. Herefter vil du enten få et indkaldelsesbrev til det forløb du er henvist til eller blive kontaktet telefonisk til en uddybende visitationssamtale, hvor visitationen vil foretage en faglig vurdering af dit aktuelle rehabiliteringsbehov og sammen med dig finde frem til det bedst egnede tilbud. Det kan også være, at du tilbydes et afklarende besøg hjemme hos dig, eller på Sclerosehospitalerne, for at afklare dit aktuelle behandlingsbehov og forberede en eventuel indlæggelse.

Hvis du skal indlægges, vil du modtage et indkaldelsesbrev i din e-boks cirka seks uger før indlæggelsesdatoen. Er du fritaget for digital post, vil du modtage indkaldelsesbrevet med posten.

Mere information

Download vores pjece

I pjecen kan du læse mere om vores rehabiliteringsforløb, og hvordan en indlæggelse på Sclerosehospitalerne foregår.

Download pjece