Vores udgående funktion er et tilbud til dig, der ikke skal indlægges og ikke kan komme til hospitalsdag. I stedet kommer vi hjem til dig. Hjemmebesøget kan være del af et længere ambulant forløb, som kan strække sig op til tre måneder.

Hjemmebesøget kan indeholde udredende undersøgelser, samtaler, undervisning, råd og vejledning i forhold til specifikke problemstillinger, hjælpemidler med mere. Besøget kan også indeholde rådgivning og vejledning af medarbejdere fra den kommunale hjemmepleje eller andre, der hjælper dig i din dagligdag.

Hjemmebesøget er en del af et forløb, som kan strække sig over en periode på op til tre måneder, og som ud over hjemmebesøget kan bestå af en række forudgående og opfølgende rehabiliteringsindsatser alt efter dine ønsker og behov.

Et hjemmebesøg kan være det mest relevante tilbud til dig, hvis:

  • du er udfordret på at forlade dit hjem
  • afdækningen af dine rehabiliteringsbehov med fordel kan ske i dine egne omgivelser

Samarbejde med vigtige aktører

Som en del af det samlede forløb vil vi – under forudsætning af dit samtykke – etablere et samarbejde med dine pårørende, med kommunen, med din fysioterapeut eller med din læge, så du får det størst mulige udbytte af din rehabilitering.

Om et hjemmebesøg er det rette tilbud for dig, afgøres i et samarbejde mellem dig og Sclerosehospitalernes visitation.