Under din indlæggelse er du blevet mødt af et behandlerteam, som har stået for dit program. Dit program har indeholdt en kombination af undersøgelser, test, behandling, træning, undervisning, fysisk aktivitet, afprøvninger af strategier og teknikker mv. Programmet er blevet specifikt sammensat til dig ud fra dine behov og ønsker og ud fra vores faglige vurderinger af dine behov og muligheder.

Du har arbejdet hen imod dine egne personlige mål for, hvad du skulle opnå under din indlæggelse, og resultaterne er blevet evalueret ved forløbets afslutning.

Som en del af din indlæggelse på Sclerosehospitalerne kan du og dit behandlerteam aftale at lave en opfølgning på dit rehabiliteringsforløb efter din udskrivelse. Inden din udskrivelse aftaler I, hvordan opfølgningen skal foregå. Oftest foregår det via telefon, men det kan også foregå som videokonsulation. Endelig kan opfølgningen efter aftale, og hvis det skønnes, at der er behov for det, foregå som et hjemmebesøg eller et opfølgende besøg på Sclerosehospitalerne.

Læs mere om hjemmebesøg her

Formålet med opfølgningen kan være

  • at følge op på de aftaler, du har lavet med dig selv og dit team under din indlæggelse
  • at give dig støtte og vejledning – i en afgrænset periode – inden for de områder, som du skal arbejde videre med i din hverdag.

Hvis der er behov for det, kan der efter aftale med dig tages kontakt til din kommune eller andre samarbejdspartnere for at understøtte de resultater, du har opnået.

Udskrivning

Sådan foregår din udskrivning

Læs mere om, hvordan din udskrivning foregår, og hvad du skal være opmærksom på efter din indlæggelse.

Læs mere