Vi håber, du har haft et godt og udbytterigt rehabiliteringsforløb på Sclerosehospitalerne. Her kan du læse mere om, hvordan det foregår, når du bliver udskrevet, og hvad du skal forholde dig til, når du er hjemme igen.

Udskrivningsbrev

Når du bliver udskrevet fra Sclerosehospitalerne, får du et udskrivningsbrev med en afsluttende tværfaglig evaluering, som beskriver resultatet af dit rehabiliteringsforløb og de fokusområder, du skal arbejde videre med, når du kommer hjem.

Hvis du i løbet af din indlæggelse har haft en konsultation hos Sclerosehospitalernes neurolog, modtager du også et lægefagligt udskrivningsbrev fra neurologen.

Udskrivningsbrevet og den tværfaglige evaluering sendes til din praktiserende læge, den henvisende læge, hvis denne er en anden, og eventuelt også den neurologiske afdeling, du er tilknyttet. Du får udleveret en kopi af den tværfaglige evaluering.

Medicingennemgang

I forbindelse med din udskrivelse vil en medicinansvarlig medarbejder desuden sikre, at du har den nødvendige information om din medicin.

Ny sygdomsudvikling

Sker der ændringer i dine symptomer eller dit sygdomsforløb, skal du kontakte din praktiserende læge eller den scleroseklinik, du er tilknyttet.

Genindlæggelse

Opstår der et fagligt begrundet behov for en ny intensiv rehabiliteringsindsats på specialiseret niveau, kan din praktiserende læge eller din neurolog henvise dig igen til Sclerosehospitalerne.

OBS: For at holde ventelisterne nede henstiller vi til, at du først beder din læge om en ny henvisning, når du og lægen vurderer, at der er et fagligt begrundet behov for en genhenvisning.

Forslag til forbedringer

Er der noget, du gerne ville have haft anderledes, eller som du har været utilfreds med under din indlæggelse, så lad os det gerne vide, så vi kan lære af det.

Farvel og tak for denne gang

Vi håber og ønsker, at du tager hjem fra Sclerosehospitalerne med ny viden og nye kræfter, fysisk såvel som psykisk, til at håndtere de udfordringer, sclerosen kan give i livet.

Vi håber og ønsker, at du har lært andre i samme situation at kende, og at du har haft glæde af at udveksle erfaringer og netværke med andre mennesker med sclerose.

Efter udskrivning

Vi følger op på din indlæggelse

Hvis du ønsker det, kan vi lave en opfølgning på din indlæggelse, hvor vi taler sammen om, hvordan det går med at implementere dine fokusområder og din handleplan i din hverdag.

Læs mere