Gå til hovedindhold

De praktiske rammer omkring udskrivning

Kort fortalt

Vi håber, du har haft et godt og udbytterigt rehabiliteringsforløb med Sclerosehospitalet.

Nedenfor kan du læse mere om de praktiske forhold i forbindelse med din udskrivning.

Udskrivningsbrev

I forbindelse med din udskrivning fra Sclerosehospitalet udarbejdes en tværfaglig evaluering, som beskriver resultatet af dit rehabiliteringsforløb samt de fokusområder du skal arbejde videre med hjemme.

Hvis du har konsulteret Neurologen, vil du også modtage et lægefagligt udskrivningsbrev. 

Udskrivningsbrevet inklusiv den tværfaglige evaluering sendes til din praktiserende læge, henvisende læge og eventuelt den neurologiske afdeling du er tilknyttet. En kopi af den tværfaglige evaluering udleveres til dig.

Medicin

En medicinansvarlig medarbejder vil i forbindelse med udskrivelsen sikre, at du har modtaget den nødvendige information vedrørende din medicin.

Opfølgning og samarbejde

Undervejs i din indlæggelse, er du blevet mødt af et behandlerteam, som har stået for dit program. Programmet har været dit personlige, ud fra dine behov og ønsker og ud fra vores faglige vurderinger af dine behov og muligheder.

Du har arbejdet henimod egne mål, som du skulle opnå under indlæggelsen, og resultaterne er evalueret ved forløbets afslutning.

Dit program har indeholdt en kombination af undersøgelser, test, behandling, træning, undervisning, fysisk aktivitet og afprøvning – bestemt af dine personlige behov og de faglige vurderinger.

I har aftalt opfølgning, enten. i form af telefon- mail- eller skæmkontakt. Opfølgning kan også foregå som et fysisk møde. 

Ved behov og efter aftale med dig, kan der tages kontakt til kommune eller andre samarbejdspartnere.

Ny sygdomsudvikling

Ved ændringer i dine symptomer eller dit sygdomsforløb, skal du kontakte din praktiserende læge, eller den scleroseklinik, du er tilknyttet.

Forslag til forbedringer

Er der noget, du gerne ville have haft anderledes, eller som du direkte syntes dårligt om under din indlæggelse, så lad os det gerne vide, så vi kan lære af det.

Farvel og tak for denne gang

Vi håber og ønsker, at du tager hjem fra Sclerosehospitalet med ny viden og nye kræfter, fysisk og psykisk, til livet og til de udfordringer, sclerosen giver.

Vi håber og ønsker, at du har lært andre i samme situation at kende, og har haft glæde af deres erfaringer. Vi håber ligeledes at du fortsætter med, at netværke med andre mennesker med sclerose, når du selv har behov for det, og/eller når andre har behov for dig.