Du skal ikke betale skat, når du giver en donation til Scleroseforeningen. Læs her om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få det rigtige fradrag. En gang årligt sender vi oplysninger om donationer og cpr-numre til SKAT, som derefter indarbejder skattefradraget i din skatteberegning.

Donation til forskning

Når du donerer direkte til forskning, kan du få fradrag for hele dit donationsbeløb – uanset størrelse. (Fradraget gives efter Ligningslovens § 8H.)

Du kan læse mere om fradragsreglerne på SKATs hjemmeside

Donation til foreningens generelle formål

Når du giver en donation til foreningens generelle arbejde, kan du opnå fradrag på op til 18.300 kroner (2024). Fradraget er personligt, og derfor kan hver person i husstanden fratrække op til 18.300 kroner. 

Ønsker du at give donation på et beløb større end 18.300 kroner – og opnå fradrag, skal du donere beløbet til forskning, hvor du kan få fuldt fradrag for hele beløbet ifølge ligningslovens § 8 H. 

Du kan læse mere om fradragsreglerne på SKATs hjemmeside

Sponsorat

I de fleste virksomheder kan et sponsorat med en reklameydelse som hovedregel trækkes fra som en driftsudgift. Det er op til jeres virksomhed at bedømme, om I har lov til at fratrække beløbet som driftsomkostning (for eksempel som reklameudgift) jævnfør statsskattelovens § 6. Alle sponsorater til Scleroseforeningen med en reklameydelse bliver pålagt moms på fakturaen. Jeres virksomhed skal selv sørge for at indberette donationer og sponsorater til SKAT.

Du kan læse mere om fradragsreglerne på SKATs hjemmeside og se, hvordan du som virksomhed kan støtte Scleroseforeningen her.

Støt sagen og gør en forskel for mennesker med sclerose