Scleroseforeningens specialkonsulent Marie Lynning deltog i weekenden på de danske scleroselægers årlige forskningstræf – DAREMUS.

På DAREMUS præsenterer unge talenter og etablerede scleroseforskere deres seneste resultater om alt fra celleforskning til forskning i forskellige behandlingsstrategier, søvn, træning og specialiseret MS-rehabilitering.

Ud over at dele vores egen forskning deltager Scleroseforeningen også for at blive opdateret på ny viden om sclerose.

Her kan du læse tre spændende forskningsområder, som Marie Lynning var optaget af på forskningstræffet:

Øjnene op for søvn

“Scleroseforskerne har virkelig fået øje på søvn som et vigtigt emne. På mødet præsenterede Martin Langskov-Christensen, der forsker ved Neurologisk afdeling i Viborg, spændende data fra Sclerosehospitalerne om sammenhængen mellem søvn og livskvalitet. Scleroseregistret havde også en opsamling med om forekomsten af søvnproblemer blandt mennesker med MS sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Tilsammen viser de to studier, at søvn er et af de usynlige MS-symptomer, det er helt afgørende at tage hånd om i MS-rehabiliteringen.”

Adgang til de neurologiske klinikker

“Sygeplejerske Agata Beczec fra Roskilde Hospital havde et spændende oplæg om, hvilke og hvor mange mennesker med MS, der ikke ses jævnligt på de neurologiske klinikker. Hendes undersøgelse tyder på, at det er vigtigt at arbejde for bedre adgang til de neurologiske klinikker, også for de patienter, der ikke er i medicinsk behandling. Det bliver virkelig interessant at sammenligne Agata Beczecs resultater med Scleroseforeningens egen undersøgelse af samme emne, når den er klar sidst på sommeren.”

Dansetræning

“Til sidst vil jeg vil fremhæve resultaterne af MS Ballroom Fitness-studiet. De blev fremlagt af Lars Hvid, der forsker ved Sclerosehospitalerne og Aarhus Universitet. Resultaterne tyder på, at MS Ballroom Fitness har positive effekter på den fysiske funktion på flere parametre. Det er et projekt, som Scleroseforeningen har været med til at gennemføre, og min kollega Josephine Lyngh Steenberg havde også en opsamling med en undersøgelse af deltagernes oplevelse af dansetræningen med. Vi er rigtig glade for, at det har vist sig at være et koncept, der kan komme mange til glæde, uanset fysisk funktionsniveau.”

Marie Lynning, Josephine Lyngh Steenberg og Camilla Juhl Jeppesen fra Scleroseforeningens forskningsafdeling deltog i årets DAREMUS for at få ny viden om forskning i sclerose.

Om DAREMUS

DAREMUS står for Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose (Danish Society for Research in Multiple Sclerosis).
Selskabet blev stiftet i 1995 med det formål at samle og styrke dansk scleroseforskning.

Hvert år afholder DAREMUS et videnskabeligt møde, hvor det seneste års danske MS-forskning præsenteres, og der er også internationale gæstetalere på programmet.

Det videnskabelige møde afholdes i samarbejde med Dansk Multipel Sklerose Center, og Scleroseforeningen sponsorerer en forskningstalentkonkurrence, hvor to unge forskningstalenter præmieres med henholdsvis en førstepris på 50.000 kroner og en andenpris på 25.000 kroner.