Det træningsbaserede dansekoncept MS Ballroom Fitness kan have positive effekter på den fysiske funktion. Det viser en undersøgelse, som Scleroseforeningen står bag.

I undersøgelsen deltog 95 mennesker med sclerose, der i syv uger gik til MS Ballroom Fitness to gange om ugen. Deltagerne gennemgik både inden og efter undersøgelsen tests af deres fysiske funktion og udfyldte spørgeskemaer.

LÆS OGSÅ: Interview med Elisabeth Dalsgaard, der har været med til at udvikle MS Ballroom Fitness

Undersøgelsen kort fortalt

Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om og hvordan syv ugers træning med MS Ballroom Fitness kunne fremme fysisk funktion og generel trivsel hos personer med sclerose. Der var i alt 95 deltagere med sclerose, hvoraf 95 procent var kvinder – 69 procent af deltagerne havde attakvis sclerose, og 31 procent af deltagerne havde progressiv sclerose. Deltagerne blev tilfældigt inddelt i en interventionsgruppe, der gik til MS Ballroom Fitness i syv uger, eller i en kontrolgruppe, der ikke gik til MS Ballroom Fitness i samme periode. Kontrolgruppen fik tilbudt at deltage i syv ugers MS Ballroom Fitness-forløb efter, forsøget var slut. Der blev gennemført fysiske tests før og efter undersøgelsen samt udfyldt spørgeskemaer. Undersøgelsen viste, at der var markante forbedringer i alle tests: gangbalance og -koordination, gangudholdenhed, selvvurderet gangfunktion og trivsel og livskvalitet.

Josephine Lyngh Steenberg er forskningsmedarbejder i Scleroseforeningens forskningsafdeling og er en af personerne bag undersøgelsen, der også er lavet i samarbejde med Lars Hvid, der forsker ved Sclerosehospitalerne og Aarhus Universitet.

Hun fortæller, at de overordnede resultater fra undersøgelsen har vist, at to træninger med MS Ballroom Fitness om ugen i syv uger kan være nok til effektivt at forbedre balance, gangfunktion, mentalt velvære og livskvalitet.

“Undersøgelsen viser, at mennesker med MS kan forbedre dele af deres fysiske funktionsniveau, herunder gangfunktion og balance, ved at gå til MS Ballroom Fitness. Desuden viser undersøgelsen, at mennesker med MS, der går til MS Ballroom Fitness, kan forbedre eller øge deres mentale velvære og livskvalitet. Derudover bliver man en del af et fællesskab, hvor man lærer noget nyt, bevæger sig til musik, griner, og støtter hinanden – både i at lære nye dansetrin og i livet med MS,” siger Josephine Lyngh Steenberg.

Det sagde deltagerne om MS Ballroom Fitness

”Det var et kinderæg; det var sjovt, og så gav det noget mentalt og fysisk og var desuden socialt. Jeg har ikke tidligere oplevet, at noget kan give det samme.”
– Katrine (pseudonym)

”Alle havde MS, og det betød, at der var et fællesskab omkring begrænsningerne.”
– Henriette (pseudonym)

”Musikken er med til, at man giver sig mere, og ens krop bevæger sig anderledes, end hvis der ikke havde været musik på – det gør en mindre stiv i kroppen. Jeg føler, at musikken starter en ”kædereaktion i kroppen”, som gør gang og bevægelse mere naturligt. ”
– Ditte (pseudonym)

”Og så troen på, at jeg kan blive bedre ift. MS. Kan genvinde mere. Jeg er begyndt at gå op ad trapper igen, går længere, går med vandrestav i stedet for rollator. Går mere kun med stok. Jeg tror på, at jeg kan komme til at danse igen til fester.”
– Astrid (pseudonym)

En separat interviewundersøgelse, der blev foretaget efter projektets afslutning og med 12 tilfældigt udvalgte deltagere, afslørede også, at MS Ballroom Fitness kunne noget helt særligt for nogle af deltagerne:

“Det kom frem, at nogle af deltagerne havde haft en oplevelse af, at musikken og fællesskabet hjalp dem til at presse sig selv eller at kunne lidt mere, end hvad de egentlig troede, de selv kunne. For nogle gav det dem fx blod på tanden til at være mere aktive i deres hverdag,” siger Josephine Lyngh Steenberg.

Vil du gerne selv starte til MS Ballroom Fitness?

Flere lokalafdelinger tilbyder allerede MS Ballroom Fitness – og hvis de ikke gør, kan du måske være den, der starter et hold op i dit lokalområde! Her på hjemmesiden kan du også finde skræddersyede danseprogrammer både til siddende, stående og gående.