Hvad er NMO?

Neuromyelitis Optica (NMO) er en sjælden sygdom i centralnervesystemet, som består af hjernen, rygmarven og synsnerverne. NMO er en autoimmun sygdom, hvilket vil sige, at der er en fejl i immunsystemet. Kroppens immunforsvar får fejlagtigt indkodet, at en af kroppens egne celler eller proteiner er en fremmed og skadelig organisme, og så begynder det at producere antistoffer mod de ellers raske celler. I NMO dannes der i de fleste tilfælde antistoffer mod et protein, der hedder aquaporin-4. Aquaporin-4 er en vandkanal, der regulerer, hvor meget vand, der kommer ind og ud af nogle af cellerne i centralnervesystemet. Når væsken ikke reguleres korrekt, opstår der skader på cellerne.

’Optica’ i navnet neuromyelitis optica henviser til, at det ofte er synsnerven, der først får skader, så der opstår synsnervebetændelse. I andre tilfælde er det rygmarven, der først rammes af rygmarvsbetændelse (’myelitis’). Betændelsestilstanden skader nerven og kan få den til at hæve. En hævet nerve kan give smerter. Derudover kan der opstå enten blivende eller forbigående gener som følge af nerveskaderne. Når synsnerven er angrebet, kan synet påvirkes. Når rygmarven er angrebet, kan det give føleforstyrrelser i arme eller ben, og blære- og tarmfunktion kan give problemer.

NMO kommer i attakker. Det betyder, at selvom man har NMO, er nerverne ikke konstant under angreb fra kroppens immunforsvar. Under et attak er sygdommen aktiv, og der opstår nye og uoprettelige skader på nervesystemet. I perioden mellem to attakker er sygdommen i dvale, og der opstår ikke nye skader. For personer med NMO betyder det, at deres tilstand forværres under et attak, og at tilstanden herefter vil være stabil, men på et lavere niveau, indtil næste attak. Formålet med behandling er at forhindre nye attakker.

Neurolog Jeppe Romme Christensen fortæller om NMO.

Find andre med NMO på Facebook

Meld dig ind i gruppen for NMO og anti-MOG i Danmark. Find gruppen her.