Medicinsk behandling

Medicinsk behandling af transversel myelitis vil normalt starte med behandling med steroider. Steroider er et hormon, der dæmper immunforsvaret. I de fleste tilfælde vil steroidbehandling være effektivt og standse inflammationen hurtigt og effektivt. I andre tilfælde må den behandlende neurolog skifte behandling op til flere gange, inden den rette behandling findes. I nogle tilfælde vil man benytte plasmaferese, der er en behandlingstype, der minder om dialyse, hvor blodet renses for antistoffer.

Symptomlindring

Ud over behandling rettet mod selve inflammationen, vil personer med transversel myelitis ofte have stor gavn af forskellige typer behandling rettet mod symptomerne. Der er stor forskel på, hvilke symptomer den enkelte oplever, men i de fleste tilfælde vil patienten i samarbejde med den behandlende neurolog eller egen læge kunne finde muligheder for symptomlindring.

Rehabilitering

At komme ovenpå igen kan være krævende, og normalt kan personer med transversel myelitis have glæde af støtte fra fagprofessionelle som fysioterapeuter, psykologer eller socialrådgivere. En rehabiliterende indsats er en tværfaglig indsats, der både tager hånd om den fysiske genoptræning og de sociale ændringer som følger af sygdommen.

Rehabilitering kan tage flere år, og der er eksempler på personer, der har oplevet bedring i op til fire år efter sygdomsudbruddet. Normalt vil de største bedringer dog ske inden for de første måneder, efter at inflammationen er væk.

I Danmark findes to specialiserede sclerosehospitaler, der tilbyder tværfaglig rehabilitering. Personer med transversel myelitis har samme mulighed for at blive henvist til sclerosehospitalerne som personer med sclerose.