Gå til hovedindhold

Puljen ”Bedre liv med sclerose”

Kort fortalt

Scleroseforeningen uddeler hvert år midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose.

Fra denne pulje uddeles midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose, og som kan belyses via samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og/eller humanistiske forskningstilgange.

Scleroseforeningens Sundhedsudvalg har i samarbejde med Social- og Handicapudvalget nedsat et bedømmelsesudvalg, som er ansvarligt for at uddele midlerne.

Der kan søges om midler til forskning inden for nedenstående områder.

 • MS og livskvalitet
 • MS og psyko-sociale perspektiver
 • MS og fysisk træning
 • MS og palliation
 • MS og komplementær behandling
 • MS og sygdomsmestring
 • MS og aldring
 • MS og multisygdom
 • MS og kognitive udfordringer
 • MS og arbejdsmarked
 • MS og de pårørende
 • MS og rehabilitering
 • MS og samfundsøkonomiske perspektiver

Ved bedømmelse af forskningsprojekter skal bedømmelsesudvalget betjene sig af principperne for peer review. Projekterne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Projektets videnskabelige kvalitet
 • Projektets nytteværdi for mennesker med MS
 • Ansøgers kvalifikationer
 • Projektets forankring i et stabilt forskningsmiljø
 • Projektets gennemførbarhed

Desuden vil der blive lagt vægt på, at patienternes kvalitetsperspektiv indtænkes, og at beskrivelsen af patientinddragelse i projektet er tydelig.

OBS: I 2023 vil ansøgninger til projekter indenfor forskning i fatigue og kognition blive prioriteret højt. Det vil endvidere blive prioriteret højt, at projekterne er handlingsanvisende – at de har et konkret, behandlingsmæssigt/mestringsmæssigt sigte.

Ansøgningsfrister i 2023:
Ansøgning om forskningsstøtte fra denne pulje er åben fra fra 9. februar til og med den 13. april 2023 kl 23.59, og midler fra puljen skal benyttes indenfor perioden 01.01.2024 til 31.12.2024.

Puljens størrelse i 2023: 2.000.000 kr.

 

For yderligere spørgsmål, kontakt forskningschef Nana Folmann Hempler på nfo@scleroseforeningen.dk

 

Opret en ansøgning om forskningsstøtte i E-fond