Gå til hovedindhold

Puljen ”Bedre liv med sclerose”

Kort fortalt

Scleroseforeningen uddeler hvert år midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose.

Fra denne pulje uddeles midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose, og som kan belyses via samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og/eller humanistiske forskningstilgange.

Scleroseforeningens Sundhedsudvalg har i samarbejde med Social- og Handicapudvalget nedsat et bedømmelsesudvalg, som er ansvarligt for at uddele midlerne.

Der kan blandt andet søges om midler til forskning inden for følgende områder:

 • MS og livskvalitet
 • MS og psyko-sociale perspektiver
 • MS og fysisk træning
 • MS og palliation
 • MS og komplementær behandling
 • MS og sygdomsmestring
 • MS og aldring
 • MS og multisygdom
 • MS og kognitive udfordringer
 • MS og arbejdsmarked
 • MS og de pårørende
 • MS og rehabilitering
 • MS og samfundsøkonomiske perspektiver

Nogle år udvælges fra foreningens side et specifikt emne eller en specifik problematik, der ønskes belyst gennem et forskningsprojekt. I disse tilfælde vil en del af puljen være øremærket dette.

Ved bedømmelse af forskningsprojekter skal bedømmelsesudvalget betjene sig af principperne for peer review. Projekterne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Projektets videnskabelige kvalitet
 • Projektets nytteværdi for mennesker med MS
 • Ansøgers kvalifikationer
 • Projektets forankring i et stabilt forskningsmiljø
 • Projektets gennemførbarhed

Desuden vil der blive lagt vægt på beskrivelsen af patientinddragelse i projektet.

 

Ansøgningsfrister i 2020:
Ansøgning om forskningsstøtte fra denne pulje er åben indtil d 15. maj 2020 og midler fra puljen skal benyttes indenfor perioden 1.10.2020 til 31.09.2021.

Puljens størrelse i 2020: 1,5 mio. kr.

 

For yderligere spørgsmål, kontakt forskningschef Lasse Skovgaard på lsk@scleroseforeningen.dk

 

Opret en ansøgning om forskningsstøtte i E-fond