Gå til hovedindhold

Puljen ”Bedre liv med sclerose”

Kort fortalt

Scleroseforeningen uddeler hvert år midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose.

OBS: Vær opmærksom på særlige forhold gældende for uddeling af puljemidler i 2020

Fra denne pulje uddeles midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose, og som kan belyses via samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og/eller humanistiske forskningstilgange.

Scleroseforeningens Sundhedsudvalg har i samarbejde med Social- og Handicapudvalget nedsat et bedømmelsesudvalg, som er ansvarligt for at uddele midlerne.

Der kan under normale omstændigheder søges om midler til forskning inden for nedenstående områder.

 • MS og livskvalitet
 • MS og psyko-sociale perspektiver
 • MS og fysisk træning
 • MS og palliation
 • MS og komplementær behandling
 • MS og sygdomsmestring
 • MS og aldring
 • MS og multisygdom
 • MS og kognitive udfordringer
 • MS og arbejdsmarked
 • MS og de pårørende
 • MS og rehabilitering
 • MS og samfundsøkonomiske perspektiver

Særligt angående midler til uddeling i 2020:

Grundet dalende indtægter som følge af coronakrisen, er der taget ekstraordinær beslutning om at nedsætte beløbet, der uddeles, til 300.000 kr. i 2020. Der er samtidig taget beslutning om, at de 300.000 kr. er øremærket et eller flere mindre projekter, der kan generere ny, relevant og brugbar viden vedrørende PRO-data på MS-området (Patient-Rapporterede Oplysninger).

Ved bedømmelse af forskningsprojekter skal bedømmelsesudvalget betjene sig af principperne for peer review. Projekterne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Projektets videnskabelige kvalitet
 • Projektets nytteværdi for mennesker med MS
 • Ansøgers kvalifikationer
 • Projektets forankring i et stabilt forskningsmiljø
 • Projektets gennemførbarhed

Desuden vil der blive lagt vægt på beskrivelsen af patientinddragelse i projektet.

 

Ansøgningsfrister i 2020:
Ansøgning om forskningsstøtte fra denne pulje er åben indtil d 15. maj 2020 og midler fra puljen skal benyttes indenfor perioden 1.10.2020 til 31.09.2021.

Puljens størrelse i 2020: 300.000 kr.

 

For yderligere spørgsmål, kontakt forskningschef Lasse Skovgaard på lsk@scleroseforeningen.dk

 

Opret en ansøgning om forskningsstøtte i E-fond