Gå til hovedindhold

Puljen ”Bedre liv med sclerose”

Kort fortalt

Scleroseforeningen uddeler hvert år midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose.

Fra denne pulje uddeles midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose, og som kan belyses via samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og/eller humanistiske forskningstilgange.

Scleroseforeningens Sundhedsudvalg har i samarbejde med Social- og Handicapudvalget nedsat et bedømmelsesudvalg, som er ansvarligt for at uddele midlerne.

Der kan søges om midler til forskning inden for nedenstående områder.

 • MS og livskvalitet
 • MS og psyko-sociale perspektiver
 • MS og fysisk træning
 • MS og palliation
 • MS og komplementær behandling
 • MS og sygdomsmestring
 • MS og aldring
 • MS og multisygdom
 • MS og kognitive udfordringer
 • MS og arbejdsmarked
 • MS og de pårørende
 • MS og rehabilitering
 • MS og samfundsøkonomiske perspektiver

Ved bedømmelse af forskningsprojekter skal bedømmelsesudvalget betjene sig af principperne for peer review. Projekterne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Projektets videnskabelige kvalitet
 • Projektets nytteværdi for mennesker med MS
 • Ansøgers kvalifikationer
 • Projektets forankring i et stabilt forskningsmiljø
 • Projektets gennemførbarhed

Desuden vil der blive lagt vægt på beskrivelsen af patientinddragelse i projektet. 

I 2022 er ansøgninger til projekter, der undersøger det levede liv med MS under corona særligt velkomne. Det kan eksempelvis være projekter, der har fokus på, hvordan mennesker med MS har håndteret/håndterer udfordringer under Corona, hvordan hverdagslivet har været påvirket både negativt og positivt og/eller hvilke lærings- og fremtidsperspektiver, tiden med corona har medført.

Ansøgningsfrister i 2022:
Ansøgning om forskningsstøtte fra denne pulje er åben fra fra 1. februar til og med den 4. april 2022 og midler fra puljen skal benyttes indenfor perioden 01.01.2023 til 31.12.2023.

Puljens størrelse i 2022: 1.500.000 kr.

 

For yderligere spørgsmål, kontakt forskningschef Lasse Skovgaard på lsk@scleroseforeningen.dk

 

Opret en ansøgning om forskningsstøtte i E-fond