Scleroseforeningens Forskningsråd uddeler støtte til forskning én gang årligt.

De indkomne ansøgninger bedømmes af Scleroseforeningens Forskningsråd, som efter vurdering af de indkomne ansøgninger tildeler midler til anvendelse i det efterfølgende kalenderår.

Forskning, der sigter efter at afdække grundlæggende sygdomsmekanismer eller teste konkrete behandlingsmetoder bliver prioriteret højt. Forskningsrådet prioriterer desuden i år forskningsprojekter, der omhandler fatigue og/eller kognition i relation til MS. Endelig er en del af støttebeløbet øremærket til forskning i progressiv MS.

Ved ansøgning vælges én af de følgende kategorier:

Forskningsrådet lægger vægt på:

  • Projektets originalitet og forskningsmæssige kvalitet
  • Ansøgers kvalifikationer. Hovedvejlederen søger derfor om støtte til klinisk assistent eller ph.d.-stipendiat
  • Udførelse i etablerede forskningsmiljøer med involvering af anerkendte forskere  
  • Potentialet for at forbedre behandling målrettet mennesker med MS
  • Aktiv inddragelse af patienter og/eller pårørende:

a) i en eller flere faser i forskningsprocessen fx udvikling af studiedesign, indsamling, analyse eller implementering af data

b) på strategisk niveau fx repræsentation i styre- eller følgegruppe for at sikre projektets relevans ud fra et brugersynspunkt

c) i projekter hvor patientinddragelse er præmatur eller ikke mulig, må der i detaljer redegøres for dette

Bevillinger er som udgangspunkt etårige, men der er mulighed for at ansøge om 2-årige eller 3-årige bevillinger til hel finansiering eller samfinansiering af forskningsprojekter.

Sådan ansøger du

Opret en ansøgning om forskningsstøtte i E-fond

Ansøgningsfrist i 2024

Ansøgning om forskningsstøtte fra puljen er åben fra d. 24. januar til og med d. 24. april 2024 klokken 23.59. Midler fra puljen skal benyttes i perioden 01.01.2025 til 31.12.2025.

Puljens størrelse i 2024

Puljen er på 8,5 millioner kroner. Af disse er 1,5 millioner kroner øremærket forskning i progressiv sclerose, og op til 2 millioner kroner er prioriteret til forskning inden for fatigue og kognition.

Klik her for vejledningen til at søge støtte

Sådan ansøger du om midler til rejser i forbindelse med medicinsk forskning

Scleroseforeningens Forskningsråd kan bevilge støtte til deltagelse i kongresser og videnskabelige møder, hvor deltageren skal fremlægge egne videnskabelige, scleroserelevante arbejder. Der kan gives støtte til rejseudgifter svarende til den billigste rejsemulighed, hoteludgifter samt til kongresgebyr og tryk af eventuel poster. Der gives ikke støtte til kurser, almindelige opholdsudgifter eller dagpenge.

For at fremme danske forskningsgruppers internationale samarbejde kan Forskningsudvalget støtte danske skleroseforskeres ophold i op til 6 måneder på udenlandske afdelinger eller laboratorier i forbindelse med fælles projekter mellem danske og udenlandske forskningsgrupper. Støtte hertil skal dog søges i forbindelse med opslaget vedr. ansøgning om forskningsstøtte.

Der kan søges om støtte til studierejser tre gange årligt. Ansøgningerne vurderes af Rejseansøgningsudvalget, bestående af formanden samt de to næstformænd for Forskningsudvalget. Der kan sædvanligvis kun opnås støtte til én studierejse årligt.

Ansøgningsfrister til rejsemidler i 2024
I følgende perioder er der åbent for ansøgning om rejsemidler:

  • 1. februar til og med 15. februar 2024
  • 1. juni til og med 1. juli 2024
  • 1. oktober til og med 1. november 2024

Puljens størrelse i 2024: 200.000 kr.

Opret en ansøgning om rejsestøtte i E-fond