Hvordan styrker Scleroseforeningen forskning i sclerose og sikrer, at der konstant foregår relevant forskning i sclerose i Danmark? Det gør vi blandt andet ved at finansiere en lang række konkrete forskningsprojekter, men også ved delvist at finansiere et femårigt professorat på Rigshospitalets Neurocenter og Københavns Universitet.

Det betyder i praksis, at vi frikøber en læge til at forske i sclerose i en række timer hvert år. I de resterende timer passer han sit sædvanlige arbejde som overlæge med at tilse patienter og udføre administrative opgaver. 

Professoratet har siden maj 2013 været besat af overlæge Finn Sellebjerg. Finn Sellebjerg har gennem hele sin karriere arbejdet med og forsket i sclerose blandt andet med fokus på progressiv sclerose.

Finn Sellebjerg er derudover formand for Scleroseforeningens forskningsråd, der hvert år uddeler midler til dansk scleroseforskning.