Hvor mange har sclerose i Danmark?

På grafen herunder kan du se, hvor mange danskere, der lever med diagnosen sclerose nu og i tidligere år.

Stigningen i antallet af danskere med sclerose skyldes dels, at flere får diagnosen stillet tidligere og dels, at man nu om dage lever betydeligt længere med sygdommen.

Antallet af mennesker med diagnosen sclerose i Danmark er fordoblet siden 2000.

Hvor mange får diagnosen hvert år?

Cirka 600 danskere får stillet diagnosen sclerose hvert år.

Sclerosetype ved diagnose

Cirka 15 procent af alle med sclerose får diagnosen primær progressiv sclerose. Resten starter med den attakvise type. De fleste med attakvis sclerose overgår på et tidspunkt til sekundær progressiv sclerose. Du kan læse mere om de forskellige typer af sclerose her.

Gennemsnitsalder ved første symptomer og ved diagnose

Gennemsnitsalderen for symptomdebut og diagnose er noget lavere for attakvis sclerose i forhold til primær progressiv sclerose.

Over halvdelen af mennesker med sclerose oplever de første symptomer, når de er mellem 20 og 40 år gamle.

Gennemsnitstiden mellem symptomdebut og diagnose er faldende og ligger nu på 3,8 år (i 1990’erne var gennemsnitstiden omkring 5 år). Størstedelen får dog diagnosen inden for det første år.

Forekomst af sclerose i verden

Ifølge det internationale Atlas of MS, som er udarbejdet af det internationale scleroseforbund (MSIF), har vi i Danmark den tredje højeste forekomst af sclerose i Europa og den fjerde højeste forekomst i verden. 

Mennesker med sclerose per 100.000 indbyggere:

Top 10 over lande med højest forekomst af sclerose:

1. San Marino
2. Tyskland
3. USA
4. Danmark
5. Canada
6. Sverige
7. Finland
8. Island
9. Italien
10. Storbritannien

Søger du mere viden?

Download årsrapporten fra det danske scleroseregister fra 2022.