Hvor mange har sclerose i Danmark?

Grafen herunder viser, at antallet af personer med sclerose i Danmark har været stigende siden 1950, hvor man begyndte at registrere tilfældene. I 1950 var der 2.457 mennesker med sclerose i Danmark. I dag er der 18.616.

Stigningen skyldes dels, at flere diagnosticeres med MS, og dels, at man nu om dage lever betydeligt længere med sygdommen.

Antallet af mennesker med diagnosen sclerose i Danmark er fordoblet på 20 år.

Hvem får sclerose?

Cirka 700 danskere får stillet diagnosen sclerose hvert år.

I dag er der mere end dobbelt så mange kvinder som mænd, der har sygdommen. 69 procent af mennesker med sclerose i Danmark er kvinder. Hvis man udelukkende ser på attakvis sclerose er andelen af kvinder 71 procent.

 • I 1950 var der “kun” 1,2 gange flere kvinder end mænd, som fik diagnosen sclerose.
 • Blandt mennesker med primær progressiv sclerose er kønsforskellen lidt mindre udtalt. Her er cirka 57 procent kvinder.
 • Gennemsnitsalderen ved diagnose er 37 år for attakvis sclerose og 51 år for primær progressiv sclerose.
 • Over halvdelen af mennesker med sclerose oplever de første symptomer i alderen 20-40 år.
 • Diagnosen stilles for størstedelens vedkommende i alderen 25-45 år.
 • Den gennemsnitlige alder ved symptomdebut har været let stigende, fra cirka 33 år i 1950’erne til over 37 år i perioden 2010-2019.

Hvilken type sclerose er mest udbredt?

Diagnosen multipel sclerose kan inddeles i kategorierne attakvis, primær progressiv, sekundær progressiv og CIS (klinisk isoleret syndrom). Sclerose-typerne fordeler sig som vist i diagrammet herunder. Bemærk, at 5 procent ikke har en registreret sclerose-type. De fleste af disse formodes at have progressiv sclerose. Du kan læse mere om de forskellige typer af sclerose her.

Hvor mange er i behandling for sclerose?

Cirka 54 procent af alle mennesker med sclerose i Danmark var pr 1.1.2024 i
sygdomsmodificerende behandling.

 • Knap to ud af tre personer i sygdomsmodificerende behandling er i behandling med et højeffektivt præparat.
 • Baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Scleroseforeningen i 2024, estimeres det, at cirka 55 procent af mennesker med progressiv sclerose har regelmæssig kontakt (en gang årligt eller oftere) med en neurologisk klinik. Resten har sjældnere eller aldrig kontakt.

Forekomst af sclerose i verden

Ifølge det internationale Atlas of MS, som er udarbejdet af det internationale scleroseforbund (MSIF), har vi i Danmark den højeste forekomst af sclerose i verden. Listen over de fem lande med den højeste forekomst er således:

 1. Danmark
 2. Tyskland
 3. Canada
 4. USA
 5. Norge

Hvis du vil læse interviews med mennesker med sclerose i hele verden, kan du møde flere her.

Søger du mere viden?

Download årsrapporten fra det danske scleroseregister fra 2023.