Multipel sclerose er den overordnede betegnelse for sygdommen, som i daglig tale blot kaldes sclerose. Sclerose kan også staves ‘sklerose’ og bliver tit forkortet til MS. Dykker man ned i sygdommen, eksisterer der tre forskellige typer af sclerose, der adskiller sig på en række områder.

De tre typer kaldes attakvis sclerose, primær progressiv sclerose og sekundær progressiv sclerose, og når diagnosen stilles, får man at vide, hvilken slags man har.

Nedenfor kan du læse nærmere om hver af dem.

Attakvis sclerose

De fleste, der får diagnosen sclerose, har typen attakvis sclerose – og cirka 70 procent af dem, der har attakvis sclerose i Danmark, er kvinder.

Sygdommen viser sig oftest i 20’erne, 30’erne og 40’erne, og gennemsnitsalderen er 37 år, når diagnosen stilles.

Attakvis sclerose er kendetegnet ved, at man oplever en form for sygdomsangreb, et såkaldt attak, der kan vare fra få dage til måneder, inden symptomerne delvist eller helt forsvinder igen. For at få stillet diagnosen, skal man igennem en række undersøgelser. Læs mere om udredningen her.

Sekundær progressiv sclerose

Efter en periode med attakvis sclerose, udvikler sygdommen sig hos nogle til det, der kaldes sekundær progressiv sclerose. Langt de fleste, der får diagnosen sekundær progressiv sclerose, har levet med attakvis sclerose i adskillige år forinden. Ganske få får stillet diagnosen sekundær progressiv sclerose som den første, men de der gør, har indtil da levet med uopdaget attakvis sclerose.

Overgangen fra attakvis til sekundær progressiv sclerose sker langsomt og betyder, at man i stedet for attakker, altså pludselige sygdomsangreb, vil opleve en mere gradvis forværring af sin sygdom og sit funktionsniveau. Forværringen kan være fysisk, kognitiv eller begge dele.

Nogle vil også fortsat opleve enkelte attakker, selvom sygdommen vurderes at være overgået til sekundær progressiv sclerose, men med tiden vil attakkerne blive færre.

Primær progressiv sclerose

Primær progressiv sclerose er en sjældnere form for sclerose, der kun viser sig hos omtrent 10-15 procent af personer i Danmark, der diagnosticeres med sclerose.

Den er kendetegnet ved, at sygdommen og det dermed følgende funktionstab, udvikler sig mere gradvist over tid, sammenlignet med attakvis sclerose, hvor funktionstabet primært hænger sammen med attakker.